Jaunumi

Biedrība "Jūrkante" izdevusi informatīvu izdevumu "Jūrkante", kurā lasāmas biedrības aktualitātes, īstenojot LEADER projektus.

Biedrības "Sateka" darbības teritorijas attīstības stratēģija 2009.–2013." ieviešanas norise – 1. kārtas projekti

Implementation Process of "Development strategy of the association "Sateka" activity territory 2009–2013" – 1st stage projects

Lapas