Informatīvs seminārs - Kā apsaimniekot ar kokiem aizaugušas lauksaimniecības zemes