Informatīvs seminārs Grobiņā - Padomi ES projektu praktiskai realizēšanai

Datums: 
17. Jūnijs, 2016
Reģions: 
Vieta: 
: A/s „Latvijas Finieris” zāle Grobiņā

Jaunaudžu kopšana – garants kvalitatīvam mežam nākotnē. Pirmreizēja un atkārtota jaunaudžu kopšana. Novēlota kopšana – kā rīkoties? Dažādi nākamās mežaudzes izveides modeļi. Platību izvēle neizmantoto zemju apmežošanai. Lauces - ainavas elements, unikāla ekosistēma un lauksaimniecībā izmantojamā zeme vienlaikus. Kāpēc tās nedrīkst apmežot? Lielāku dimensiju jaunaudžu kopšanas principi lapu un skuju koku audzēs - mistraudzēs un mono audzēs . Objekti dabā.

Kontaktinformācija: 
Alda Velvere, t.20222041, alda.velvere@mkpc.llkc.lv
Pielikums: 
PielikumsIzmērs
grobina.17.06.doc642 KB
Kategorija: 
Lauku tīkls
Reģions filtram: