Alūksnes lauku partnerība izsludina 3.atklāto projektu iesniegumu konkursa kārtu

Datums: 
24. Septembris, 2018
Vieta: 
Biedrība

Biedrība "Alūksnes lauku partnerība" 21.09.2018. ir izsludinājusi ATKLĀTA PROJEKTU IESNIEGUMU KONKURSA 3.KĀRTU.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 22.10.2018. līdz 22.11.2018. četru Rīcību ietvaros.

SM1 “Uz vietējām vērtībām balstīta kultūra, sports un cits brīvais laiks" rīcībās:

R1.2. “Tautas sporta un nozīmīgu sporta tradīciju attīstīšana”;
R1.3. “Citas nelielas sabiedrībai nozīmīgas aktivitāšu (t.sk. kultūras) infrastruktūras un pakalpojumu attīstīšana”.
SM3 “Uz vietējiem resursiem un konkurētspējīgām priekšrocībām balstīta ekonomika” rīcībās:

R3.2. “Papildinošu un nozīmīgu tūrisma pakalpojumu un produktu veidošana un esošo kvalitātes uzlabošana”;
R3.4. “Iedzīvotājiem/ nozarēm nepieciešamu pakalpojumu veidošana un attīstīšana”.
Plašāka informācija atrodama biedrības mājas lapā: www.aluksnespartneriba.lv.

Semināri, kurā sniegsim noderīgu informāciju par nosacījumiem un iespējām projektu sagatavošanā notiks Alūksnē:
2018.gada 4.oktobrī sabiedrisko aktivitāšu dažādošanas projektu sagatavotājiem;
2018.gada 5.oktobrī ekonomikas projektu sagatavotājiem.

Kontaktinformācija: 
Santa Harjo-Ozoliņa, mob. 26330477, e-pasts: santa.harjoozolina@gmail.com
Reģions filtram: