Mājražošana

Daugavpils novadā pirmais solis kopdarbības veicināšanā bija mājražotāju un amatnieku apvienošanās un iestāšanās biedrībā “Daugavpils novada uzņēmēju padome”. Rezultātā saņemts finansējums LEADER programmā un iegādāts aprīkojums ielu tirdzniecībai.

LLKC Daugavpils konsultāciju birojs 6. jūnijā organizēja Daugavpils un Ilūkstes novadu mājražotāju pieredzes apmaiņas braucienu uz Bauskas un Jelgavas novadiem.

Ar SIA “Zekants” īpašnieci Kristīni Ozoliņu tiekamies agrā darbdienas rītā. Uzņēmums aktīvi gatavojas kārtējās ekskursantu grupas uzņemšanai. Šoreiz vizīti pieteikusi lauku partnerība “Lielupe”, kura atveda interesentu grupu no Latgales.

Liepājas puses mājražotāji neformālā atmosfērā maijā tikās jau otro reizi.

LLKC Aizkraukles birojā notika seminārs mājražotājiem, kurā piedalījās 12 interesenti. Lektore Sandra Muižniece-Brasava no LLU dalījās ar savām zināšanām par pārtikas iepakojumu.

Seminārs par to, kā veiksmīgi darboties mājražotāju statusā, ādu tēmu 27. aprīlī notika Ungurpilī, Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centrā – bibliotēkā “Sala”.Par šo Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) piedāvājumu bija ieinteresējušies 15 cilvēki gan no Alojas novada, gan arī no Skultes, Limbažiem, Burtniekiem u. c.

Lapas