Mājražotāji Skrundā mācās

LLKC Kuldīgas konsultāciju birojs 25. aprīlī organizēja mājražotāju grupas tikšanos Skrundā. Uz otro grupas tikšanos bija ieradušies trīspadsmit interesenti, kuri darbojas vai vēlas uzsākt darbību dažādās nozarēs.

Izvēlētā semināra tēma bija par produktu iepakošanu, mārketingu un virzīšanu tirgū. Tā ir vienlīdz svarīga visām nozarēm un pamatprincipi attiecas uz visām precēm. Lektore, LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultātes docente un LLU Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centra vadītāja Sandra Muižniece-Brasava, iepazīstināja klausītājus ar dažādiem pārtikas  produktu iepakojumu veidiem un inovācijām šajā nozarē. Klausītajiem bija iespējams gūt vizuālu priekšstatu par iepakojuma veidiem, kā arī aptaustīt līdzi atvestos paraugus. Visā tikšanas laikā tika gūtas daudzas jaunas atziņas saistībā ar produktu virzīšanu tirgū un tā iepakošanu. Mājražotāji saražo labus produktus no dabīgām izejvielām, bet ne vienmēr tos skaisti iefasē. Iepakojums dod produktam pievienoto vērtību. Izvēloties piemērotu iepakojumu, tas ievērojami pagarina realizācijas laiku un liek produktu pamanīt veikala plauktā. Ir daudz mazu knifiņu iepakojuma izvēlē. Svarīgi, kādai pircēju grupai produkts domāts, attiecīgi jāizvēlas iepakojuma dizains. Arvien vairāk tiek pieprasīti produkti mazos iepakojumos. Iepakojums rada patērētājiem ērtības un produktu drošību no apkārtējās vides piesārņojuma, bet rada daudz atkritumu.

Daļa lekcijas tika veltīta pareiziem iepakojuma lietošanas nosacījumiem. Tika kliedēts mīts par plastmasas iepakojuma kaitīgumu. No plastmasas materiāliem tiek izgatavoti ap sešsimt dažādu iepakojumu veidu, un katram ir savas funkcijas. Pareizi lietojot, tas nav kaitīgs.

Kopā ar lektori tika meklētas idejas produktu iepakojumiem, rēķināts, cik tas izmaksās, ar kādām iekārtām varēs veikt iepakošanu. Vai varbūt izdevīgāk izvēlēties iepakojumu bez apdrukas un uzlīmēt košu etiķeti.

Klausītāju tika iepazīstināti ar vairākiem inovatīviem iepakojuma veidiem, kuri nemaina produkta kvalitāti, bet kalpo kā marketinga elements, kā arī iepakojumam tiek pievienoti papildus aksesuāri – karotīte, dakšiņa, glāzīte utt.

Liela bija klausītāju interese par iespēju saņemt LLU zinātnieku un pētnieku konsultācijas, pasūtīt pētījumus jaunu produktu izstrādē.

Klausītāji semināru vērtēja kā ļoti noderīgu, kurš lika aizdomāties par jau zināmiem un jauniem mārketinga knifiņiem. Grupa izteica vēlēšanos turpināt sadarbību un apgūt zināšanas jaunākajās pārstrādes tehnoloģijās.

Aktivitāte “Vietējo lauksaimniecības produkcijas ražotāju un mājražotāju atbalsta programma” notika Valsts Lauku tīkla ietvaros.

Inese Blūma,

Kuldīgas novada lauku attīstības konsultante

Pievienot komentāru