No 2011. gada sulu ražotājiem būs jāievēro jauna sulu salduma līmeņa mērvienība

26. oktobrī valdība akceptēja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos Ministru kabineta (MK) noteikumus „Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 18.marta noteikumos Nr.128 „Obligātās nekaitīguma un marķējuma prasības augļu sulām un tām līdzīgiem produktiem””. Grozījumi noteikumos papildina šobrīd spēkā esošos noteikumus ar jaunu sulu salduma līmeņa mērvienību – Briksa grādiem, kas turpmāk jāņem vērā sulu ražošanas procesā.

Noteikumu grozījumu pielikumā noteiktas minimālās Briksa grādu vērtības no koncentrāta iegūtām augļu sulām. 

Eiropas Savienības (ES) Direktīvas prasības, kas nosaka no koncentrāta iegūtas sulas salduma pakāpi, stāsies spēkā 2011. gada 1. janvārī. Līdz ar to arī ar nākamā gada 1. janvāri ražotājiem būs jāievēro direktīvā noteiktās prasības sulu ražošanā. Direktīvas grozījumi izstrādāti, lai precizētu sulas direktīvas prasības atbilstoši sulu starptautiskajiem standartiem, jo īpaši Augļu sulu un nektāru standartu kodeksam (Codex Stan 247-2005), kurā noteikti augļu sulu un līdzīgu produktu kvalitātes faktori un prasības marķējumam. Šajā standartu kodeksā noteiktas arī minimālās Briksa vērtības augļu sulām, kas iegūtas no koncentrāta. 

Grozījumi MK 2003. gada 18. marta noteikumos Nr.128 „Obligātās nekaitīguma un marķējuma prasības augļu sulām un tām līdzīgiem produktiem” stāsies spēkā 2011. gada 1. janvārī.

 

Informāciju sagatavoja

Solveiga Lazovska,

sabiedrisko attiecību speciāliste

tālrunis: 67027498

Solveiga.Lazovska@zm.gov.lv

Pievienot komentāru