Redz attīstības iespējas ķiploku audzēšanā

GalerijaPrint

Marta un Ervīns Vutnāni ir aktīvi jaunieši, kuri dzīvo un strādā Riebiņu novada Sīļukalna pagasta „Zīlēs”. Kopā ģimene apsaimnieko 51 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes. Ervīns nodarbojas ar graudkopību, savukārt Martas aizraušanās ir dārzeņu, garšaugu un ogu audzēšana – 6 ha platībā. Ģimenē tiek audzināti divi mazi dēli.

Marta absolvējusi Latvijas Universitāti, kur ieguva dabaszinātņu bakalaura grādu optometrijā. Jau studiju gados viņa saprata, ka savu dzīvi saistīs ar laukiem. Marta 2014. gadā piedalījās LLKC Preiļu nodaļas organizētajās jauniešu mācībās „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai”, kur jau dzima pirmās lauksaimniecības idejas. Lai uzsāktu uzņēmējdarbību un saimniekotu efektīvi, ir nepieciešamas zināšanas, līdz ar to papildus tika absolvēta Malnavas koledža un iegūta lauksaimniecības izglītība. Iegūtās zināšanas bija jāliek lietā, tāpēc nelielos apjomos Marta sāka audzēt dārzeņus – sīpolus, brokoļus, kartupeļus un ķiplokus. Papildus tiek audzēti garšaugi, zemenes, domāts par melleņu stādījumu ierīkošanu.

Martas saimniecībā tiek audzētas ziemas ķiploku šķirnes – „Germidour” un „Ļubaša” 0,3 ha platībā. Ķiploku stādīšanai, novākšanai un nezāļu apkarošanai tiek izmantots roku darbs. Marta uzskata, ka kvalitāte ir svarīgāka par kvantitāti, līdz ar to šobrīd ķiploku audzēšanas apjomi nav lieli.  Ņemot vērā to, ka pieprasījums pēc produkta ir augsts, nav bažu par noietu. Marta lēmumus pieņem piesardzīgi, izvērtējot ne tikai situāciju tirgū, bet arī dabas ietekmējošus faktorus. Marta uzskata, ka no 0,3 ha ķiploku platības viņa iegūst lielāku peļņu nekā no 2 ha graudaugu platības.  Līdz ar to Marta šajā nozarē redz attīstības iespējas. Saimniecības nākotnes redzējums ir palielināt ķiploku platības un iesaistīties kooperatīvā „Mūsmāju dārzeņi”. Kooperatīvs nodrošinātu stabilu un drošu produkta realizāciju. Bet ar to vien Marta neapstājas....

Redzot garās rindas Rīgas Centrāltirgū pie melleņu tirgotājiem, Martai bija skaidrs, ka jāsāk audzēt krūmmellenes. Viņa  nesēdēja, rokas klēpī salikusi, bet centās ideju nekavējoties īstenot. Tas nenāca viegli, jo bija ne mazums grūtību. Sākumā bija nepieciešamas zemes platības. Tās tika iegūtas, attīrot no krūmiem aizaugušus laukus. Tāpat bija nepieciešams finansiāls atbalsts, un tas tika piesaistīts, startējot LAD projektā „Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības”, un tika iegādāti melleņu stādi, žogs un laistīšanas sistēma. Saimniecībā tiek audzētas Bluecrop, Patriot, Toro šķirņu augi. Šķirnes tika izvēlētas atbilstoši Latvijas klimatiskajiem apstākļiem, ņemot vērā ražas ienākšanās laiku no agrīna līdz vēlīnam. Stādi tika iegādāti Polijā. Šobrīd saimniecībā ir iestādīts 1 ha melleņu.  Krūmmellene ir prasīgs augs, un tam ir nepieciešami lieli ieguldījumi, uzmanība un rūpes, nepieciešama irdena skāba augsne, ph 4,2-5,2. Pagājušajā vasarā no pirmajiem stādiem jau tika ievākta un nogaršota pirmā sauja ogu, un tas ir mazs gandarījums par paveikto. Jautājot Martai, vai nav bijusi ideja savu saimniecību veidot kā bioloģisku, viņa uzsver, ka krūmmellenes nav tas augs, ko var audzēt bioloģiski, jo tam ir nepieciešami minerālmēsli, lai iegūtu augstu un kvalitatīvu ogu ražu.  

Lauksaimniecības darbi netiek dalīti, jo tajos iesaistās visa ģimene, lielu atbalstu sniedz vīrs un viņa ģimene, kā arī padomus agronomijā neliedz Martas mamma.  Šobrīd saimniecības īpašumā esošās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība ir pietiekama, bet, lūkojoties nākotnē, saimniece  atzīst, ka šādas platības ir mazas, jo ir plāni palielināt gan ķiploku, gan krūmmelleņu apjomus. Marta piebilst, ka ideju lauksaimniecībā viņai netrūkst, bet rokas nespēj tikt līdzi domu lidojumam. Viņa mudina jauniešus atgriezties laukos un attīstīt savas lolotās idejas. Tomēr atzīst, ka sākumā ir nepieciešams finansiāls un morāls atbalsts no tuvajiem.

Lai arī Marta intensīvi nodarbojas ar lauksaimniecību, tas netraucē aktīvi iesaistīties novada sabiedriskajā dzīvē, dejot deju kolektīvā, apmeklēt LLKC organizētos seminārus, mācības un kursus.

 

Jolanta Augšpūle,

LLKC Preiļu konsultāciju biroja uzņēmējdarbības konsultante

 

Foto galerija: 

Pievienot komentāru