Zemeņu laiks ir sācies

GalerijaPrint

Kārsavas novada Mērdzenes pagastā jau vairākus gadus veiksmīgi saimnieko jaunā uzņēmēja Marita Joņina, kura ir spilgts piemērs tam, kā lauku teritorijā ar ierobežotiem resursiem ir iespējams uzsākt savu uzņēmējdarbību lauksaimniecības nozarē.

Maritas izaudzētā produkcija ir zemenes un citas ogas. Saimniecībā šobrīd tiek apsaimniekoti nepilni 7 ha lauksaimniecībā izmantojamas zemes, no tiem 1,3 ha ir zemenes, 0,3 ha krūmmellenes, 0,3 ha rudens avenes un 1 ha aroniju.

Lai uzzinātu, kā radās ideja par zemeņu audzēšanu un kādi ir saimniekošanas nākotnes plāni, uz sarunu aicinājām Maritu Joņinu.

– Kā radās ideja par zemeņu un citu ogu audzēšanu saimniecībā?

– Ideja radās, saprotot to, ka saimniecības iespējamais izmantojamais zemes resurss ir ļoti ierobežots, tādējādi, lai spētu īstenot ideju par saimniekošanu laukos, sākotnēji tika izmēģināta dažādu kultūraugu audzēšana nelielos apjomos un testēta iespējamā pirktspēja šīm kultūrām. Eksperimentējot ar kultūrām, ogu audzēšana tika atzīta par rentablāko iespējamo nozari, kā rezultātā tika nolemts uzsākt zemeņu un citu ogu audzēšanu saimniecībā.

– Vai idejas realizācijai tika piesaistīts ES struktūrfondu pieejamais atbalsts?

– Jā. 2015. gadā tika iesniegts projekta iesniegums ELFLA pasākuma  „Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība” apakšpasākumā „Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības”. 2016. gadā tika uzsākta projekta realizācija, saimniecībā iegādājoties ilggadīgos stādījumus un veicot investīcijas ražošanas pamatlīdzekļu iegādē.

– Kur var iegādāties saimniecībā izaudzēto produkciju?

– Iegādāties var uz vietas saimniecībā vai izbraukuma tirdzniecības vietās Kārsavā (pie Elvi veikala), Ludzā (pie poliklīnikas). Par to, kur un kad mēs tirgojam, vienmēr cenšamies ievietot informāciju internetā: https://www.facebook.com/celastrazdi/.

– Kāds ir pašreizējais saimniecības piedāvātais produkcijas klāsts?

– Pašreiz tirgojam tikai svaigas ogas  – zemenes, vēlāk arī krūmmellenes. Nākotnē produkcijas klāstu plānojam paplašināt un klientiem piedāvāt lielāku ogu sortimentu.

– Vai saimniecībā strādājat viena, vai ir arī palīgi?

Saimniecībā strādājam visa ģimene. Katrs dara to, ko māk un kas patīk. Ar ģimenes atbalstu un palīdzību ir iespējams izdarīt visus darbus, nogādāt produkciju klientiem, kā arī atrast laiku sev un ģimenei.

– Kādi ir saimniecības nākotnes plāni?

– Nākotnē plānojam paplašināt zemeņu audzējamās platības vismaz līdz 3 ha, papildināt produkcijas klāstu ar dažādu ogu audzēšanu. Papildus tam tiek plānots darbs pie saražotās produkcijas pārstrādes mājas apstākļos un turpmāku produkcijas paplašināšanu un attīstīšanu saimniecībā.

– Ar kādām grūtībām ir nācies sastapties šajā nozarē?

– Nav iespējams sacensties ar poļu un citu valstu audzētājiem par ogu cenu, taču visnotaļ – ar garšu, kvalitāti un ogu smaržu esam krietni pārāki!

Maritai, lai izdodas piepildīt iecerēto, gūt izaugsmi, izvirzīt jaunus mērķus, nekad nepadoties, ikdienā veikt savu darbu ar prieku un gandarījumu!

Sanita Geduševa,

LLKC Ludzas nodaļas uzņēmējdarbības konsultante

Foto galerija: 

Pievienot komentāru