Jaunietis modernizē vecāku saimniecību

GalerijaPrint

Zemnieku  saimniecība ”Zīles” Varakļānu novada Murmastienes pagastā darbojas kopš 1999. gada, ar bioloģisko saimniekošanu – no 2005. gada. Pamatnodarbošanās ir piena lopkopība, pārdod jaunlopus, pienu, kartupeļus, lauka dārzeņus.

Z/s “Zīles” jaunais saimnieks Ivars Gruduls 2019. gada rudenī, pārņemot vecāku saimniecību, ir apņēmies turpināt iesāktos bioloģiskās lauksaimniecības virzienus – piena lopkopību, dārzeņkopību un kartupeļu audzēšanu. “Zīles”strādā kā ģimenes saimniecība, kas ir aktuāli Latvijas laukos, lai saglabātu mazo saimniecību eksistenci un jauniešu palikšanu laukos. Kad, domājot par nākotni, vecāki piedāvāja dēlam pārņemt zemnieku saimniecības vadību, viņam bija tikai jāatbild  – “jā” vai “nē”.

Atbalsts jaunajiem zemniekiem

Ivars atbildēja apstiprinoši, jo, ja reiz ir tāda iespēja, tad kāpēc gan nestrādāt savā saimniecībā. Ivars Gruduls ir dzimis un audzis lauku saimniecībā, no bērna kājas prot strādāt gan dārzā, gan ar lopiņiem, un nu jau arī labi zināms darbs ar tehniku. Viņš   patlaban strādā arī algotu darbu, bet ģimenes saimniecībai ir nepieciešama attīstība. Tā kā valstī tiek veicināta jauno zemnieku palikšana lauku saimniecībās paaudžu nomaiņai, Ivars izmanto iespēju īstenot projektus. Saimniecībā daudz ko nosaka darba organizācija, tehnika, – lai visus darbus varētu paspēt, kvalitatīvi sagatavot augsni, pareizā laikā iesēt, iestādīt un arī sagatavot, sapresēt, novākt lopbarību. Ivars iesniedza projektu “Ieguldījumi pamatlīdzekļu iegādei zemnieku saimniecības “Zīles” modernizēšanai” Lauku attīstības plāna apakšprogrammā “Atbalsts jaunajam lauksaimniekam uzņēmējdarbības uzsākšanai”. LAD to apstiprināja, un tika piešķirts ELFLA atbalsts tehnikas iegādei. Tā 2019. gada rudenī iegādāts lietots John Deere traktors. Šogad nopirkta ruļļu prese, siena vālotājs un kartupeļu kombains.

Pārņemot vecāku saimniecību, Ivars vērtē, ka daudz kas ir atkarīgs no zemes platībām. Gribētu vēl iegādāties zemi, bet brīvas platības nemaz tā nav pieejamas, un arī tirgus cena tikai aug. Ir, kas piedāvā zemi nomāt. Patlaban z/s “Zīles” īpašumā ir nepilni 14 ha, kas nav daudz, bet iesākumā – pietiekami.

Plāno kāpināt apgrozījumu

Saimnieks, piesaistot investīcijas, īstermiņā plāno kāpināt neto apgrozījumu lopkopībā, paaugstinot pašražotās lopbarības kvalitāti un kāpinot piena izslaukumu no govs. Ilgtermiņa mērķis ir sekmēt neto apgrozījuma pieaugumu gan augkopībā, gan lopkopībā, paaugstinot kvalitātes rādītājus. Vēl paredzēts  palielināt slaucamo govju skaitu, atražojot no sava ganāmpulka. Iecerēto mērķu sasniegšana plānota 2023. gadā, un pamata ieņēmumi – no piena lopkopības. Kā papildu nozari domāts turpināt attīstīt bioloģisko dārzeņkopību, gūstot ieņēmumus no kartupeļu un lauka dārzeņu tirdzniecības.

 “Zīlēs” strādā Ivara māsa Linda Grudule, kura veic ikdienas darbus ar lopiņiem un dārzā. Savās brīvdienās uz saimniecību palīdzēt brauc brālis Andris. Lielu lielie palīgi un padomdevēji ir vecāki. Janīnas un Arvīda Grudulu ģimenē ir četri bērni – Inta un Andris dzīvo un strādā Jelgavā. Mamma Janīna Grudule ir Varakļānu novada lauku attīstības speciāliste un lielisks konsultants jaunajiem uzņēmējiem. Viņa ar gandarījumu atzīst, ka bērni mīl laukus, izgājuši cauri lauku darba smagumam un nav nobijušies. Ivars, jautāts par dzīvi un darbu laukos, atteic, ka viņš pie tāda dzīvesveida ir pieradis un uzskata to par savu izvēli, ir tikai jāturpina ģimenes iesāktais, jo viņš nevar iedomāties dzīvi pilsētas dzīvoklī.

Mācoties – sadarbība arī ar LLKC

Ivars pastrādājis ārzemēs, bet sapratis, ka var darbu atrast arī Latvijā, nepieciešama tikai griba, vēlēšanās strādāt un papildus arī mācīties, izglītoties.

Ivaram Grudulam patīk strādāt ar metālu. Cēsu 4. arodskolā viņš apguvis metālapstrādes iekārtu mehāniķa specialitāti, un ir liels atspaids, ja saimniecībā daudz ko spēj saremontēt pats. Šogad  pabeigtas Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienības četru gadu mācības “Lauku īpašumu apsaimniekotājs”, un ziemā iegūta apliecība par profesionālās pilnveides izglītību “Bioloģiskā lauksaimniecība” 180 stundu apmērā LLKC Madonas konsultāciju birojā.

Z/s “Zīles” katram ir savs darba uzdevums. Ivars stāsta par to, kā saimniecībā sadala pienākumus: “Mans uzdevums ir sagādāt, salabot tehniku, rūpēties par iekārtām, bet māsa strādā ar lopiņiem. Gotiņām kūti labiekārtojām, lai būtu pēc iespējas vieglāk, mazāk roku darba. Izslaukto pienu realizējam AS “Lazdonas piensaimnieks”. Slaucam bioloģisko pienu, ES atbalsts bioloģiskajām saimniecībām par visu prasību izpildi ir  lielāks. Prasības bioloģiskajā lauksaimniecībā ir jāievēro un arī pašiem ēst bioloģiskos dārzeņus, kartupeļus, piena un gaļas produktus ir patīkamāk, un sirdsapziņa mierīgāka par to, ko piedāvā citiem. Tāpēc jau izvēlējāmies bioloģiskās saimniekošanas ceļu, ka vēlamies lietot veselīgu pārtiku. Dārzeņus arī var izaudzēt bioloģiski, mainot augu seku, izmantojot mehāniskās apstrādes metodes – ecēšanu, vagošanu. Tagad daudzi interesējas par saimniecību, no kuras pērk, kā izaudzēti dārzeņi, kartupeļi. Ir gandarījums, ka pēc bioloģiskās produkcijas pieprasījums aug.”

Audzētie dārzeņi ir pieprasīti

Tie, kuri nopērk dārzeņus no “Zīlēm” vienreiz, atkal taujā pēc kartupeļiem, ķiplokiem, sīpoliem, burkāniem, bietēm, pupiņām. Tiek audzēti arī gurķi, kabači. No kartupeļiem saimniecībā  stāda agros ‘Solists’ un vidēji agrās šķirnes ‘Marabella’, ‘Vineta’, ‘Alouette’. Kartupeļu šķirošana ir mammas un māsas pārziņā.

Jaunajam saimniekam ir savas ieceres un mērķi, kā turpināt un paplašināt saimniecību. Lai attīstītos, būs vairāk jāpacenšas, jo viņš vēlas palielināt ieņēmumus no saimniecības. Ir iecere  atvieglot smagos lauku darbus, tāpēc tiek gādāta piemērota tehnika. Tiek meklēti un atrasti nepieciešamie racionālie risinājumi lopkopībā.

Slauc arvien vairāk piena

Šogad saimniecībā ir 13 slaucamas govis un 5 grūsnas teles. Ganāmpulka atražošanai un dažu vecāko govju nomaiņai tiek turētas ataudzējamās telītes. “Zīles” šogad jau kopā ar māsas Lindas un nomas zemēm apsaimnieko 32 hektārus, tiek slaukts arī daudz vairāk piena. Liels atspaids ir iegādātā tehnika, kas saīsina kvalitatīvas lopbarības sagatavošanas laiku, nodrošina kvalitāti. Liels prieks visiem ir iegādātais vienrindas kartupeļu kombains, kur iztiek bez lieka roku darba. Šogad par saimniecības līdzekļiem iegādāts arī  Jumz iekrāvējs, kuram  Ivars piekombinējis kūtsmēslu kraujamās dakšas, lai varētu tos  izvest bez ārpakalpojuma izmantošanas. Šoruden notiek zemes gatavošana ziemas ķiploku ‘Ļubaša’ stādīšanai, gan nelielā platībā līdz 0,10 ha, bet savām un pastāvīgo pircēju vajadzībām  pietiks.

Ivars papildus saimniecībai strādā arī lielajā Varakļānu novada  Murmastienes pagasta zemnieku saimniecībā “Laduži”, tagad jau tikai graudu kulšanas sezonā, zālāju atālu un kukurūzas skābsiena sagatavošanā. Bet sirdslieta Ivaram Grudulam tomēr ir metālapstrāde. Līdz ar lielo noslodzi saimniecības darbos un algotā darbā tā paliek vien kā hobijs, jo ļoti patīk. Ir sagādāta virpa, pamazām līdz galam jāiekārto darbnīca. Ivars ir apņēmības pilns darboties, daudz ko paveikt un pilnveidot savām rokām. Lai izdodas!

Anita Briška, 
LLKC Madonas konsultāciju biroja uzņēmējdarbības konsultante

Foto: Agris Veckalniņš

Foto galerija: 

Pievienot komentāru