Kandavas lauksaimniecības tehnikumā daudzveidīgas izglītības iespējas

GalerijaPrint

LLKC Tukuma birojam arī izveidojusies pozitīva sadarbība ar Kandavas Lauksaimniecības tehnikumu, aicinot skolas pasniedzējus kā lektorus semināros un mācībās.

Tuvojas pavasaris, un skolu jaunieši kārto jau pirmos gala eksāmenus. Aktuāls jautājums nodarbina gan skolu absolventus, gan viņu vecākus – kur mācīties tālāk, kādu profesiju apgūt? Lauku jaunieši bieži izvēlas savu nākotni saistīt ar laukiem un turpināt vecāku iesākto, attīstot un pilnveidojot biznesu zemnieku saimniecībās.

Tāpēc devos uz skolu Kurzemē ar labu slavu savā nozarē, konkurētspējīgu Latvijā – Profesionālās izglītības kompetences centru “ Kandavas Lauksaimniecības tehnikums”. Mācību iestāde piedāvā apgūt vidējo profesionālo izglītību dažādās specialitātēs, kas saistītas ar lauksaimniecību, gan Kandavā, gan ar tam piederošajās teritoriālajās struktūrvienībās Saulainē un Cīravā.

Tiekoties Kandavā ar mācību iestādes pārstāvjiem – direktora vietnieku mācību darbā Rūdolfu Vizuli un struktūrvienības vadītāju Zigrīdu Andriksoni, aicināju dalīties ar aktualitātēm, ko jaunu mācību iestāde piedāvā skolu absolventiem un saviem topošajiem audzēkņiem jaunajā mācību gadā. Populāras ir neklātienes studijas, kur tiek piedāvātas divas programmas –  lauksaimniecības tehnika ar kvalifikāciju lauksaimniecības tehnikas mehāniķis (Kandavā ) un lauksaimniecība ar kvalifikāciju lauku īpašumu apsaimniekotājs (Saulainē), šo programmu 2018./2019. mācību gadā aizstās augkopības tehniķu sagatavošana. Programmu apgūst audzēkņi, kuri ikdienā jau strādā lauksaimniecības nozarē, kuriem nepieciešama tieši lauksaimniecības izglītība savas saimniecības tālākai attīstībai. Klātienes studijas izvēlas liela daļa audzēkņu, kam ikdienā lauku dzīve nav sveša un visi pamatdarbi apgūti vecāku lauku saimniecībās. Beidzot tehnikumu, lauksaimniecības tehnikas programmā, jaunietis iegūst visu nepieciešamo, lai varētu pilnvērtīgi strādāt lauksaimniecības uzņēmumā, – autotransporta vadītāja apliecību (B; C1), traktortehnikas vadītāja apliecību, AAL apliecību, pilnvērtīgu lauksaimnieka izglītību. Kandavas tehnikums var lepoties ar modernu, mūsdienīgu materiāli tehnisko bāzi. Īstenojot ESF un ERAF projektus, visi mācību korpusi ir pilnībā renovēti un aprīkoti ar praktiskai apmācībai nepieciešamo materiāli tehnisko bāzi  – konkurētspējīgu šodienas darba tirgū.

Sadarbībā ar Latvijā vadošajiem lauksaimniecības tehnikas tirgotājiem, audzēkņiem iespējams apgūt praktiskās apmācības, izmantojot jaunu tehniku. Tā sadarbībā ar LPKS “LATRAPS” tehnikums saņēma jaunu “DEUTZ-FAHR” traktoru ar minerālmēslu izkliedētāju, teorētisko un praktisko apmācību apgūšanā. Regulāri audzēkņi un pasniedzēji dodas pieredzes pilnveidošanas vizītēs pie vadošajiem lauksaimniecības tehnikas tirgotājiem Latvijā, kā SIA ”Amazone”, SIA DOJUS Latvija”, u.c. Ikdienas apmācībās savu tehnisko parku piedāvā Kandavas novada, Kandavas pagasta ZS ”Sarmas”, kas sastāv no jaunas, mūsdienīgas traktortehnikas un agregātiem.

              Kandavas tehnikums lepojas ar savu audzēkņu sasniegumiem dažādās ar profesiju saistītas sacensībās un konkursos. Piemēram, katru gadu labākie audzēkņi piedalās Latvijas aršanas sacensībās, iegūstot godalgotas vietas sīvā konkurencē. Puiši tālāk dosies aizstāvēt Latvijas godu Pasaules aršanas čempionātā Vācijā. Tāpat automehāniķi, ēdināšanas pakalpojumu audzēkņi ar labiem rezultātiem startē dažādos konkursos gan Latvijā, gan starptautiskā mērogā.

Audzēkņi un pedagogi “Erasmus +” projektu ietvaros apmeklējuši tādas prakses valstis, kā Spānija, Portugāle, Vācija, Austrija, Apvienotā Karaliste. Kā arī sadarbībā ar profesionāļiem savā jomā pedagogi organizē dažādas meistarklases, audzēkņu vispusīgākai izglītošanai un informēšanai par aktuālo nozarē. Sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju (LDDK) tehnikuma audzēkņi kvalifikācijas prakses iziet atbildīgos uzņēmumos Kurzemē, Zemgalē, Rīgā.

Kandavas tehnikumā struktūrvienībā Cīravā īsteno īpašu mācību programmu izglītojamiem ar speciālām vajadzībām, audzēkņiem iespējams apgūt galdnieka un pavāra palīga profesiju.

Aprīlī Kandavas tehnikums sadarbībā ar VIAA uzsāk mācības ES fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”. Mācībās var iesaistīties strādājošie un pašnodarbinātie vecumā no 25 gadiem.

Šogad Kandavas Lauksaimniecības tehnikums plāno turpināt dienesta viesnīcas renovāciju un uzsākt vērienīgu stadiona pārbūvi un modernizāciju. Kandavas Lauksaimniecības tehnikums nemitīgi pilnveido savas mācību programmas, uzlabo materiāli tehnisko nodrošinājumu, veido mūsdienīgu un modernu mācību vidi, piedāvājot konkurētspējīgu vidējo profesionālo izglītību.

Kandavas Lauksaimniecības tehnikums martā un aprīlī aicina topošos audzēkņus un viņu vecākus uz “Atvērto durvju dienām”, lai iepazītos ar skolas piedāvājumu un iespējām. Plašāka informācijaa atrodama skolas mājaslapā www.kandavastehnikums.lv.

Līga Frīdemane,

LLKC Tukuma konsultāciju biroja lauku attīstības konsultante

Foto galerija: 

Pievienot komentāru