Lopkopjiem interesanta pieredze Kokneses novadā

GalerijaPrint

Viena no saimniekošanas efektivitātes kāpināšanas iespējām ir praktiska iepazīšanās klātienē ar citu saimniecību pieredzi. LLKC Jēkabpils konsultāciju biroja organizētais pieredzes brauciens 11. septembrī, apmeklējot Kokneses novada piena lopkopības saimniecības, slaucamo govju ganāmpulku īpašniekiem deva iespēju iepazīties ar modernām saimniecībām, inovatīvām  tehnoloģijām dzīvnieku turēšanā, veselības nodrošināšanā un SEG emisiju mazināšanā.

Pirmā saimniecība, ko apmeklēja brauciena dalībnieki, bija SIA “ZS Pilslejas” Bebru pagastā. Saimnieks Uldis Krievārs pastāstīja par saimniecību un dažādām saimniekošanas niansēm. Viņš atzīst, ka ir jāizvērtē prioritātes: ir lietas, kas prasa ātrāku risinājumu, bet kaut kas ir jāatliek uz vēlāku laiku. Vienmēr tiek ņemti vērā ekonomiskie apsvērumi. Piemēram, piens līdz zināmai temperatūrai tiek dzesēts ar ūdeni un tikai pēc tam ar freonu. Pēc tam šis ūdens tiek izlietots govju dzirdināšanai vai mazgāšanā. Būvniecībā vai rezerves daļu iegādē tiek meklēti tiešie kontakti ar ražotāju. Lopbarības sagatavošanā saimnieks ņem vērā ārzemju pieredzi, domājot, kā vislabāk panākt vēlamo proteīna un enerģijas kombināciju. Viņš dalās pieredzē par barošanas niansēm, zālāju un kukurūzas audzēšanu. Saimniecībā ir arī biogāzes ražotne, kura nepieciešama, lai mazinātu smakas, jo fermas atrodas tuvu pie dzīvojamām mājām. Tā arī apgādā fermu ar pakaišiem un dod siltumu. Saimniecība ir pastāvīgā attīstības procesā. Veterinārārsts Pēteris Kroičs savukārt pastāstīja par dzīvnieku veselības kontroli un nodrošināšanu, ganāmpulka atražošanu. Viņam nācās atbildēt uz daudziem klātesošo jautājumiem.

Saimniecībā SIA “Vecsiljāņi” brauciena dalībniekus sagaida fermas vadītāja Iveta Kroiča. Viņa pastāsta un izrāda saimniecību, kura kopš 2006. gada, kad te bija 50 govis, izaugusi līdz 700 slaucamajām govīm ar augstiem ražības rādītājiem. Vidējais izslaukums no govs ir ap 12 000 kg. Ar interesi tiek aplūkots slaukšanas karuselis, kur tajā brīdī notiek slaukšana. Dienā tiek izslauktas 24 tonnas piena, no kurām 4 tonnas nepasterizēta rīta slaukuma piena aiziet siera ražošanai. Svarīgi ir kvalitatīva piena ieguves nosacījumi: govju veselības stāvoklis, higiēnas ievērošana, kvalitatīva lopbarība. Fermas vadītāja dalās pieredzē par teļu dzirdināšanu, jaunlopu izaudzēšanu un ganāmpulka atražošanu. Arī “Vecsiljāņos” darbojas biogāzes ražotne, un sauso digestātu izmanto kā pakaišus. Fermas teritorija priecē ar tīrību un sakoptību.

Kokneses pagastā tiek apmeklēta SIA “Jaunholandes piens”. Sagaida saimniecības zootehniķe Inguna Gailīte un pastāsta par darba organizāciju, barošanu, govju un teļu veselības nodrošināšanu, radot dzīvniekiem komfortablus apstākļus. Saimniecībā padomāts pat par sīkumiem, sevišķi jaunlopu labturības pasākumu ieviešanā veselīga ganāmpulka ataudzēšanai. Brauciena dalībnieki uzzina  saimniecības īpašnieka Vilhelma van Herka pieredzi, saimniekojot Latvijas apstākļos. Viņš pastāsta par lopbarības sagatavošanu, dažādiem tehniskiem risinājumiem. Klātesošo vērtējums ir atzinīgs: saimniecība raksturīga ar sausu vidi, komfortu dzīvniekiem. Noslēgumā raisās diskusija. Vairākos jautājumos saimnieku domas dalās:

  • kā labāk barot teļus – ar zondi vai bez tās,
  • kādas ir labākās grīdas nepiesietās turēšanas apstākļos,
  • vai paklāji ir piemēroti govju turēšanai,
  • kāda ir labākā skābbarības tvertņu izmēru izvēle,

Visas apmeklētās saimniecības turpina attīstīties un pilnveidoties. Atgriežoties mājās savās saimniecībās, brauciena dalībnieki varēs izvērtēt redzēto un padomāt par iespējām, ko varētu pārņemt, lai pilnveidotu savu ganāmpulku apsaimniekošanu.

Pieredzes brauciens notika Zemkopības ministrijas un Lauku atbalsta dienesta atbalstītajā LAP 2014.-2020. apakšpasākumā “Saimniecību un mežu apmeklējumu nodrošināšana”.

Anita Putka,
LLKC Jēkabpils nodaļas uzņēmējdarbības konsultante

 

 

Foto galerija: 

Pievienot komentāru