Praulienas skolēni iepazīst lauksaimniecības nozares

GalerijaPrint

LLKC Madonas konsultāciju birojs šogad sadarbībai uzrunāja divas Madonas novada skolas – Praulienas un Kusas pamatskolas. To vadības atbalstīja sadarbību, kā rezultātā varējām sekmīgi īstenot šo lauksaimniecības nozari popularizējošo pasākumu.

Vispirms Praulienas pamatskolas skolēniem notika informatīva tikšanās, iespēja piedalīties pasākumā tika dota 6.–9. klašu skolēniem, kopā 22 dalībniekiem. Tika runāts par tālākās izglītības iespējām Latvijā, par tradicionālajām un netradicionālajām saimniekošanas nozarēm, ar ko var nodarboties lauku teritorijās, kā arī par LLKC plašo pakalpojumu klāstu lauku saimniekiem, ES un valsts budžeta atbalstu lauku attīstībai.  Lauku un pilsētas bērniem ir radies priekšstats, ka laukos var nodarboties tikai ar lauksaimniecību un mežsaimniecību, tāpēc šoreiz tika piedāvāta iespēja iepazīt netradicionālo un nelauksaimniecisko uzņēmējdarbību un amatniecību turpmākās profesionālās karjeras plānošanai, apmeklējot karjeras izaugsmes pasākumu Jēkabpils Agrobiznesa koledžas struktūrvienībā tepat Madonas novada Barkavas pagastā.

Jauniešiem bija unikāla iespēja tikties ar aktīviem un radošiem uzņēmējiem lauksaimniekiem, kuri interesanti iepazīstināja ar savām saimniecībām, pastāstīja par saimniekošanas pieredzi. Bija iespēja redzēt uz vietas saimniecībās, kā reāli saimnieko Praulienas pagasta lauksaimnieki. Bija arī noorganizēts konkurss skolēniem par lopu šķirnēm, graudu šķirnēm, tehnikas zīmoliem utt.

Praulienas pamatskolas skolēni 17. maijā viesojās  Madonas novada Praulienas pagasta zemnieku saimniecībā “Kalna Rubeņi”, kur darbojas  bioloģiskā gaļas liellopu audzēšanas saimniecība. Īpašnieks Rūdolfs Medenis iepazīstināja ar z/s „Kalna Rubeņi” saimniekošanas pieredzi, izrādot gan ganāmpulku, gan saimniecības un ražošanas ēkas, gan tehnikas parku. Skolēniem bija iespēja apskatīt Herefordas tīršķirnes ganāmpulku, apskatīt nesen dzimušos mazos teliņus, pabarot jaunās telītes ar maizi. Rūdolfs skolēniem pastāstīja par savu pieredzi, kā izlēmis un sācis saimniekot savu vecāku dzimtas mājās, par ģimenes atbalstu un nākotnes iecerēm saimniecības paplašināšanā un izaugsmē. Praulienas skolēniem un mums visiem patika jaunā saimnieka Rūdolfa Medeņa stāstījums, nākotnes redzējums un apņēmība ar katru gadu attīstīt saimniecību un iekopt augstražīgu ganāmpulku. No stāstītā visvairāk uzrunāja Rūdolfa nopietnība, vienkāršība un jau iegūtā saimniekošanas pieredze, apmeklējot gan seminārus un mācības, gan darbojoties praktiski savā saimniecībā. Lai veicas, lai viņš turpina attīstīt saimniecību un ar savu piemēru  iedvesmo arī citus nenobīties no saimniekošanas grūtībām laukos.

Madonas novada Praulienas  pagasta lauksaimnieks un sabiedriskās dzīves aktīvists Vilis  Malta, z/s „Auziņas”  īpašnieks, skolēnus sagaidīja pie  savas saimniecības graudu kaltes Trakšos. Bija iespēja dzirdēt stāstījumu par graudu pirmapstrādi, žāvēšanu, šķirošanu. Skolēni varēja apskatīt graudu malšanas procesu, graudu placināšanas, granulu sagatavošanas iekārtas, izstaigāt visus trīs kalts-noliktavas stāvus. Saimnieks Vilis Malta skolēniem noorganizēja izzinošu konkursu par graudu kultūru atpazīšanu. Uzvarētāji saņēma arī saimnieka sarūpētas balvas. Apskatījām z/s „Auziņas” un tās  gaļas liellopu ganāmpulku. Te saimnieko visa Viļa Maltas ģimene, arī jaunā paaudze – dēls Edmunds Malta, kurš arī ir Praulienas skolas absolvents. Praulienas pamatskolas skolēni bija aktīvi un ieinteresēti, tāpēc steidza izmēģināt savas prasmes kvadracikla vadīšanā, ar kura palīdzību tiek pārdzīts ganāmpulks no pļavām uz mājām un apsekots, vai elektriskais aploks ir kārtībā. Upes malā tika ceptas saimnieku sagādātas desiņas, degustēts siers un mājās cepta maizīte. Jaunieši izrādīja interesi, uzdeva jautājumus un jauki pavadīja laiku svaigā gaisā. Domājams, katrs brauciena dalībnieks mājup devās ar kādu atziņu vai jaunu informāciju par saimniekošanu laukos.

Paldies atsaucīgajiem Praulienas pamatskolas skolotājiem un pagasta ļaudīm, kas veica sabiedrisko pienākumu un deva iespēju skolēniem tuvāk iepazīt saimniekošanu laukos. Tikai nesavtīgi palīdzot, dodot iespēju praktiski darboties un sniedzot jauniešiem derīgus padomus, rādot pozitīvus saimniekošanas piemērus, mēs varam cerēt, ka būsim ieinteresējuši mūsu bērnus mācīties un strādāt Latvijas laukos.

Praulienas pamatskolas skolēniem bija iespēja apmeklēt Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienības karjeras izaugsmes dienu, kur piedalījās arī vairākas citas novada skolas. Viņi varēja darboties vairākās darbnīcās: lauksaimniecība – lauku īpašumu apsaimniekotājs; būvdarbi –  apdares darbu tehniķis; ēdināšanas pakalpojumi – pavārs u. c.  Koledžas skolotāju kolektīvs un arī audzēkņi bija pacentušies un interesanti, ar lielu atbildības sajūtu novadīja pasākumu, pastāstīja par izglītības iespējām Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienībā, uzsverot, ka mācīties savā novadā var gan pēc pamatskolas beigšanas, gan vēlāk, papildinot savu izglītību ar Barkavā piedāvātajām mācību iespējām.

Brauciens un informatīvā diena notika, īstenojot pasākumu  „Lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares popularizēšana vispārizglītojošajās skolās” Valsts Lauku tīkla programmas ietvaros.

Anita Briška,

LLKC Madonas konsultāciju biroja uzņēmējdarbības konsultante

Foto galerija: 

Pievienot komentāru