Zemnieku saimniecības “Margrietiņas” sasniegumi

Zemnieku saimniecība “Margrietiņas” atrodas Kārsavas novada Mērdzenes pagastā, tajā saimnieko Normunds Noviks, kurš savulaik pārņēma saimniecību no vecākiem. Normunda vecāki Veronika un Aivars uzsāka savu saimniecisko darbību 90. gadu sākumā, un ir lepni par to, ka saimniecība ir pārgājusi dēla rokās, ka tā palielinās un attīstās. Tajos laikos, kad saimniekoja Normunda vecāki, piemājas saimniecība “Margrietiņas” nodarbojās gan ar piena lopkopību, gan liellopu audzēšanu, gan dārzeņu un graudaugu audzēšanu.

Normunds Noviks pārņēma saimniecību savās rokās 2012. gadā un uzsāka gaļas liellopu audzēšanu. Starta punkts bija tad, kad tika īstenots Eiropas Savienības finansētais projekts “Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem”, kura ietvaros tika iegūts līdzfinansējums, iegādāts jauns traktors un gaļas liellopu teles. Šī nozare saimniekam bija jauna un nezināma, taču ar vecāku atbalstu un savu uzņēmību, tika veiksmīgi uzsākta saimniekošana.

Pēc pirmā projekta īstenošanas pozitīvās pieredzes Normunds realizēja vēl divus projektus Eiropas Savienības atbalsta lauku attīstībai pasākumā “Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”. Šo projektu ietvaros tika iegādāta ruļļu prese un nepieciešamais inventārs gaļas liellopu audzēšanas nozarei. Tas bija labs atbalsts saimniecībai. Palielinoties saimniecības apstrādājamajai zemei, radās nepieciešamība pēc jauna, jaudīga traktora, kuru Normunds pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” projekta ietvaros iegādājās. Iegādātā tehnika un inventārs palīdz Normundam pilnvērtīgi un efektīvi saimniekot, kas nav maznozīmīgs faktors saimniecības attīstībai.

Šobrīd zemnieku saimniecībā “Margrietiņas” ir 44 liellopi, tajā skaitā 18 zīdītājgovis, un katru gadu ganāmpulkā esošo zīdītājgovju skaits tiek palielināts. Normunds apstrādā 103 ha lauksaimniecības zemes, platības ir pietiekoši lielas, lai nodrošinātu liellopiem ganības vasaras periodā un sagatavotu lopbarību ziemas periodam. Zemnieku saimniecība “Margrietiņas” šajos gados ir manāmi palielinājusies, tāpat ir palielinājies darba apjoms. Visus darbus Normunds veic pats, bet jāsaka, ka liels atbalsts un palīgi ikdienas darbos ir Normunda ģimene. Zemnieku saimniecība “Margrietiņas” ir ieguvusi bioloģisko sertifikātu un ikdienā saimnieko ar videi draudzīgām metodēm. Šo gadu gaitā ir iegūtas zināšanas un pieredze gaļas liellopu audzēšanas nozarē. Saimnieks Normunds iespēju robežās, apmeklē Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Ludzas konsultāciju biroja un Rēzeknes konsultāciju biroja organizētos informatīvos un izglītojošos seminārus, kā arī izmanto grāmatvedības pakalpojumus.

Atskatoties uz iepriekšējo gadu sasniegumiem, rodas pārliecība, ka zemnieku saimniecība “Margrietiņas” attīstīsies un pilnveidosies arī turpmāk. Savā saimniecībā Normunds iegulda ne tikai darbu un materiālos līdzekļus, bet arī lielu mīlestību.

Gada nogalē vēlam Normundam un viņa ģimenei izturību ikdienas darbos, veselību un apņēmību arī nākamajiem gadiem. Lai pietiek spēka virzīties tikai augšup, sasniegt mērķus un īstenot arvien jaunas ieceres!

Sanita Geduševa,

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra uzņēmējdarbības konsultante 

Pievienot komentāru