Lubānā tiekas amatnieku biedrības

GalerijaPrint

Lubānas amatnieku centrā notika divu kaimiņu novadu tikšanās. No Varakļānu novada ieradās ”Varakļānu novada kultūrizglītības atbalsta biedrības” aktīvistes Ieva Melne-Mežajeva, Biruta Tropa, Monika Brice, Inese Urka, Ausma Dombrovska, Jevģēnija Trokša un Zanda Broka LLKC Madonas biroja Varakļānu novada lauku attīstības konsultantes Janīnas Grudules vadībā. Lubānā kaimiņus sagaidīja biedrības „Lubānas novada amatnieks” aktīvākie dalībnieki Dace Rudzīte, Dace Mežsarga, Andris Valainis, Vilnis Strautiņš un Lubānas novada lauku attīstības konsultante Astrīda Ikauniece.

Lubānas amatnieki darbojas jau deviņus gadus, kuru laikā nostabilizējusies domubiedru grupa, kas piedalās LEADER amatnieku sadarbības projektos. Piemēram, atraktīvi sevi apliecina jaukos tirdziņos un izstādē “Riga Food”, iekļaujas  Lubānas novada tūrisma maršrutā kā apskates objekts un amatnieku prasmju demonstrēšanas vieta, mudinot Latvijas simtgadei par godu  darināt savu tautas tērpu.

Varakļāniešiem tas ir pats sākums, un jāteic, ka ļoti straujš, jo viņi paspējuši jau pieteikties un gūt atbalstu trīs LEADER projektos, pulcēt ap sevi radošus cilvēkus, kas turpinās Varakļānu novada amatnieku tradīciju saglābšanu.

Notika praktiska pieredzes apmaiņa gan par amatniecības tradīcijām, gan par amatnieku reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā, kā arī par ieņēmumu un izdevumu uzskaites pamatiem. Liela interese bija par izejmateriālu iegādes iespējām, kvalitāti, cenām. Dalībnieki stāstīja par iespaidiem, iesaistoties dažādos projektos (LEADER, ES Sociālā fonda u. c.).

Abu biedrību amatnieki atzinās, ka prieks par novadu pašvaldību atbalstu ar telpām, jo neviena biedrība nav pelnoša organizācija. Īstenoti vairāki apmācību cikli, lai mūsdienu steigā nepazaudētu senās amatniecības tradīcijas: aušanu, klūdziņu pīšanu, adīšanu. Varakļānieši novērtēja Katrīnas Valaines austos zāļu pirts paklājiņus, kur redzamas senās aušanas tradīcijas un mūsdienīgas idejas apvienošanās.

Atvadoties teicām cits citam: „Uz drīzu tikšanos”!

Janīna Grudule,

Varakļānu novada lauku attīstības konsultante

Astrīda Ikauniece,

Lubānas novada lauku attīstības konsultante

Foto galerija: 

Pievienot komentāru