Talsos notikusi informatīvā diena mājražotājiem

LLKC Talsu nodaļa 18. aprīlī organizēja informatīvo dienu mājražotājiem. Uz tikšanos bija aicināti arī topošie mājražotāji, kuri  vēl tikai plāno uzsākt mājražošanu, tādēļ tikšanās tēma tika izvēlēta, lai tā būtu aktuāla visiem.

Kas vieno visus mājražotājus? Jā, tas ir Pārtikas un veterinārais dienests, ar ko arī sākām informatīvo dienu. PVD Ziemeļkurzemes pārvaldes vadītāja vietniece Eliko Bērziņa pastāstīja par vispārīgajām prasībām un arī mudināja sadarboties un neuzskatīt dienestu par biedu. Labs palīgs mājražotājiem ir Zemkopības ministrijas mājaslapā atrodamās labas higiēnas prakses vadlīnijas, kuras sadalītas par produkciju veidiem. Dienestam ir svarīga produkta izsekojamība. Nepieciešams zināt soli atpakaļ – no kurienes ir izejviela, un soli uz priekšu – kur produkts tiek realizēts.

Semināru turpinājām ar lauksaimnieciskās pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības “Talsu novada garšas” valdes locekles Ingas Zviedriņas stāstījumu par kooperatīva dibināšanu, darbību un sadarbības iespējām ar citiem mājražotājiem un amatniekiem. Prezentācijas laikā dalībnieki ievēroja, ka tieši 18. aprīlī pirms gada LPKS “Talsu novada garša” tika reģistrēta Uzņēmumu reģistrā. Gada laikā daudz kas ir izdarīts, taču svinībām nav laika, jo darbu ir daudz un plāni – lieli. Šobrīd tiek meklēts kooperatīva vadītājs, kurš strādātu pie turpmākās attīstības, jo paši mājražotāji ir noslogoti ar darbiem savās saimniecībās. Inga Zviedriņa uzsvēra, ka jāmaina domāšana, savstarpēji jāpalīdz. Šī atziņa – “Ja manam kaimiņam iet labi, arī man ies labi!” tika atvesta no pieredzes apmaiņas brauciena Austrijā un šobrīd varētu būt “Talsu novada garšas” moto!

Nobeigumā mājražotāji tika iepazīstināti ar Vietējo lauksaimniecības produkcijas ražotāju un mājražotāju atbalsta programmu, tika aizpildītas anketas, lai veidotu turpmākās grupu konsultācijas par padziļinātākām tēmām. Mums bija patiesi liels prieks satikt gan mājražotājus no iepriekšējā gada tikšanās reizēm, gan lielu skaitu topošos mājražotājus, kuri vēl tikai grasās uzsākt mājražošanu.

Katrīna Kļimovska,

LLKC Talsu nodaļas uzņēmējdarbības konsultante

Pievienot komentāru