Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai – 2. mācību diena Ciblā

Datums: 
26. Oktobris, 2016
Vieta: 
Biedrības

Šī gada 26. oktobrī SIA LLKC Ludzas nodaļa organizē 2.mācību dienu jauniešiem Ciblā pasākuma "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai" ietvaros.
Semināra programma:
9:00–12:00 Biznesa plāns kā idejas attīstības pamats – mārketins un reklāma (mūsdienu mārketings – jauni izaicinājumi, mārketinga pasākumi (produkta/pakalpojuma koncepcija, realizācijas kanāli, reklāma), uzņēmuma un/vai produkta/pakalpojuma tēla veidošana un attīstība)
12:00–12:30 Kafijas pauze
12:30–14:30 Biznesa plāns kā idejas attīstības pamats – resursi un finanses (izejvielas, piegādātāji, telpas, zināšanas, licences, sadarbības partneri, cenas veidošanas principi)
14:30–15:00 Kafijas pauze
15:00–17:00 Biznesa plāns kā idejas attīstības pamats – resursi un finanses (ieņēmumu/izdevumu analīze, naudas plūsmas sastādīšana, saimniecisko rezultātu aprēķināšana).
Lektore: Tatjana Juškāne, Projektu vadītāja, uzņēmējdarbības vadības un attīstības konsultante

Papildus informācija: Beāte Narnicka, SIA LLKC uzņēmējdarbības konsultante, mob.t.: 25459538, e-pasts: beate.narnicka@llkc.lv

Kontaktinformācija: 
Beāte Narnicka, SIA LLKC uzņēmējdarbības konsultante, mob.t.: 25459538, e-pasts: beate.narnicka@llkc.lv
Pielikums: 
Kategorija: 
Lauku tīkls
Reģions filtram: