Valkas KB 4. mācību diena VLT aktivitātei „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai”