Jaunumi

LLKC Kuldīgas konsultāciju birojs 13. septembrī rīkoja semināru par mājražotāju sadarbības un kopdarbības iespējām un aicināja kopā interesentus, lai viņi dalītos ar labo pieredzi tālākas darbības iedvesmošanai. Tikšanās notika netradicionālā vidē – saimniecībā “Grigaļi” Aizputes novadā.

Interesantu pieredzi braucām lūkoties uz Tumes pagasta “Airītēm”,  kurās saimnieko Edgars Fogelis. Saimnieks jau četrus gadus mācās izprast, kā labāk izaudzēt arbūzus. Eksperimenti notiek gan siltumnīcā,  gan uz lauka. Šogad tika iestādīti 100 stādi, no kuriem ieguva  156 arbūzus.

Ērgļu novada uzņēmēji Gunārs un Artūrs Vīganti ir apņēmības pilni pierādīt, ka ir izdevīgi gaļas lopus izaudzēt, nobarot un realizēt tirgū pašiem.

Iznācis LLKC informatīvā izdevuma “Lauku Lapa” septembra numurs.

Katru gadu Zemkopības ministrija  aicina lauku uzņēmējus, jaunos zemniekus, kā arī ģimenes laukos piedalīties konkursā “Sējējs”.

Alsungas novada zemnieku saimniecība “Dzirnas“ nodarbojas ar bioloģisko putnkopību, audzē zemenes un dārzeņus. Saimniecība apsaimnieko 11 ha zemes. Augustā apritēja četri gadi, kopš Jana Štūlberga atgriezusies dzimtajā Alsungā un uzsākusi savu biznesu.

Lapas