Jaunumi

Saldus novada Druvas vidusskolas 9. klases skolnieki  10. novembrī   devās pieredzes braucienā uz PIKC „Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikums”, lauku sētām  “Indāni” un “Kangari” Kandavas novadā.

Lauku sēta “Indāni”

Laukiem ir vajadzīgi jaunieši, kuri vēlas uzsākt sava biznesa attīstību. Tas nozīmē izvēlēties ne vieglāko ceļu. Tomēr entuziastus, kas sevi nākotnē redz dzīvojam un strādājam savā lauku pagastā, jauniešu vidū var atrast.

Vecumnieku novada iniciatīvas aktivitāšu centrā 5. novembrī  norisinājās LLKC Bauskas nodaļas rīkota diskusija par sadarbības un iniciatīvas veicināšanas un uzņēmējdarbības attīstības iespējām.

Balvu puses mazie lauksaimniecības produkcijas ražotāji, pārstrādātāji un mājražotāji devās Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Balvu nodaļas rīkotajā pieredzes apmaiņas braucienā „Mazo saimniecību konkurētspējas paaugstināšana mājražošanā”uz Preiļu pusi.

Kad rudens darbu duna ir noklususi un arī pati daba pamazām virzās pelnītā ziemas atvaļinājumā, ir laiks atskatīties uz vasarā un rudens sākumā paveikto, izanalizēt notikušo un pamazām kalt plānus jaunam gada cēlienam.

Konkursa “Laukiem būt!” Ziemeļu reģiona pirmās vietas ieguvēja nelauksaimniecības nozarē mārsnēniete Zane Kalniņa 13. novembrī vadīs dekupāžas meistarklasi Rīgā, tirdzniecības centrā “Spice”.

Līdz šim Dobeles novada bioloģiskajā zemnieku saimniecībā “Vizbuļi” bieži viesi bija apkārtnes mazpulcēni. Taču šoruden pirmo reizi saimniecību apmeklēja Jelgavas 4. sākumskolas 2. f klases audzēkņi.

Lielvārdes novada Lēdmanes pamatskolā notika pasākums, kura mērķis bija informēt skolēnus par uzņēmējdarbības iespējām lauku teritorijā, kā arī palielināt skolēnu interesi par darbu laukos. Piedalījās skolēni no 6. un 7.

Liepājas puses mājražotājiem bija fantastiska iespēja viesoties pie Jelgavas un Ozolnieku novada mazajiem ražotājiem.

Jau ceturto gadu Priekules daudzfunkcionālajā sporta hallē notika pasākums “Priekules novada zemnieku – uzņēmēju diena 2015”. Muzikāli lustīgu sveicienu sagādāja Priekules VPDK “Duvzare” sadarbībā ar Skodas (Lietuva) lauku kapelu “Bartuva”.

Lapas