Jaunumi

Gulbenes novada Beļavas pagasta “Torņkalnā” 11. decembrī svinīgi tika atklāts Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības “VAKS” jaunais ēku komplekss, kurā izvietojušās augu aizsardzības līdzekļu un citu izejvielu noliktava, laboratorija un klientu apkalpošanas un biroja telpas.

Bušmaņu un Vinkelmaņu saimniecībā Vācijā cilvēkiem piedāvā ne tikai sezonas augļus un dārzeņus, bet arī plašas izklaides iespējas visu gadu.

Novembrī Latvijā ieradās pārstāvji no Igaunijas, lai iepazītos ar Latvijas nacionālajiem produktiem un pārtikas ražošanas tradīcijām. Braucienā piedalījās desmit dažādu Igaunijas organizāciju pārstāvji, to starpā Zemkopības ministrijas pārstāve, vietējo rīcības grupu pārstāvji u. c.

Lai atbalstītu un motivētu novada iedzīvotājus jaunu produktu vai pakalpojumu radīšanai un sekmētu saimnieciskās darbības attīstību novadā, Kokneses novada dome no 1. oktobra līdz 30. oktobrim organizēja otro biznesa ideju konkursu novada iedzīvotājiem „Esi uzņēmējs!”.

Vecumnieku uzņēmējdarbības atbalsta grupa devās mācību – pieredzes braucienā, lai iepazītos ar Ozolnieku, Jelgavas, Dobeles un Tērvetes novadu uzņēmējiem.

Timšānu ģimenes saimniecība darbojas no 2011. gada un galvenokārt balstās uz graudkopību un gaļas lopu audzēšanu, bet nu jau Timšānu ģimenes vārds tiek saistīts arī ar mūsu klimatam neierastāku kultūru audzēšanu.

LLKC Jelgavas nodaļas lauku attīstības konsultantes Zane Rone un Margarita Lāže pirms valsts svētkiem viesojās Kalnciema pagasta vidusskolā arī informatīvo nodarbību, kuras ietvaros iepazīstināja skolēnus ar lauku attīstību, laukos notiekošajiem procesiem un uzņēmējdarbības iespējām.

Liepājas puses Priekules vidusskolās skolēni informatīvas tikšanās laikā iepazina pozitīvus piemērus lauku uzņēmējdarbībā, kā arī 4. decembrī devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Kandavas novadu.

Konkursā “Laukiem būt!” šogad ar savu biznesa projektu sekmīgi startējuši jaunieši Sintija Pakalne un Arnolds Auza no Rundāles novada Svitenes.

Izveidot un attīstīt savu uzņēmējdarbību laukos nav ne viegli, ne vienkārši. Taču jauniešiem ir idejas un arī vēlme darboties. Par to varēja pārliecināties Jauno uzņēmēju dienā Jēkabpilī, ko rīkoja LLKC Jēkabpils nodaļa sadarbībā ar Jēkabpils Agrobiznesa koledžu.

Lapas