Liepāja, 21. novembris | seminārs "Sistēmas (HACCP) pamatprincipi pārtikas aprites uzņēmumos"

Datums: 
21. Novembris, 2019
Reģions: 
Vieta: 
LLKC Liepājas birojs

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" Liepājas birojs piedāvā semināru "Sistēmas (HACCP) pamatprincipi pārtikas aprites uzņēmumos"*

Datums un laiks: 2019. gada 21. novembrī plkst. 9:30 (sākums).

Norises vieta: LLKC Liepājas biroja mācību telpās, Bāriņu iela 15 (2. stāvs), Liepāja.

Temati:
* Procesa norises posmu shēmas izstrāde, bīstamības cēloņu un vadības procedūru noteikšana.
* Procesa kritisko posmu noteikšana izmantojot lēmumshēmu.
* Kritisko posmu nominālo lielumu un kritisko robežvērtību noteikšana.
* Monitoringa sistēmas noteikšana (novērojumi, mērījumi).
* Korekcijas pasākumu noteikšana, gadījumos kad tiek pārsniegtas procesa raksturojošas robežvērības vai tuvojās tām.
* Visu procedūru dokumentēšana.
* HACCP sistēmas izvērtēšana un papildus testu izstrādāšana.

Lektore: Arita Ķuņķe (Pārtikas un veterinārā dienesta valsts pārtikas inspektore; veterinārārste, profesionālais maģistra grāds pārtikas higiēnā).

Līdzdalība seminārā ir bez maksas.

Semināra apmeklējuma apliecinoša dokumenta sagatavošana: 10.00 eiro, t. sk. PVN. Apliecinājums ir beztermiņa.

Pieteikšanās semināram elektroniski saitē - https://forms.gle/NX87rhKZCpkNQB1q6

Pieteikties un iegūt papildus informāciju var arī rakstot uz e-pastu: liepaja@llkc.lv vai zvanot pa telefonu 27843096.

Saskaņā ar Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas un SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” noslēgto līgumu nr. 2019/6 29.01.2019 Aktivitāte „Informatīvi izglītojošu semināru organizēšana visā Latvijā ”
ATBALSTA ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA UN LAUKU ATBALSTA DIENESTS

@ Piezīmes:
* Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) nr. 852/2004 (2004.gada 29.aprīlis) par pārtikas produktu higiēnu 5. pants paredz, ka pārtikas apritē iesaistītie tirgus dalībnieki ievieš, īsteno un saglabā saskaņā ar HACCP principiem izveidotu pastāvīgu procedūru vai procedūras.
* HACCP – pārtikas uzņēmuma paškontroles sistēma drošas un nekaitīgas pārtikas apritei, kura iekļauj sevī katra pārtikas aprites posma uzraudzību un analīzi, nosaka posmus pārtikas apritē, kuri ir kritiski (bīstami) pārtikas drošībai un nekaitīgumam un ievieš efektīvas kontroles un uzraudzības procedūras šajos posmos.
* HACCP (Hazardz Analyses and Critical Control Points) ir angļu vārdu saīsinājums, kas tulkojumā nozīmē: Bīstamību analīze un kritiskie kontroles punkti.

Kontaktinformācija: 
Aleksejs Kačanovs (tālr.: 27843096, e-pasts: liepaja@llkc.lv)
Kategorija: 
Lauku tīkls
Reģions filtram: