Aktualitātes uzņēmējiem

Datums: 
26. Marts, 2020

Svarīgi par Covid - 19
1. Covid-19 skartie uzņēmēji no 24.marta var pieteikties ALTUM atbalsta programmām
https://em.gov.lv/lv/jaunumi/27550-covid-19-skartie-uznemeji-no-sodienas...
2. Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem būs pieejamas arī portfeļgarantijas
https://em.gov.lv/lv/jaunumi/27539-covid-19-krizes-skartajiem-uznemumiem...
3. LIAA konsultatīvais tālrunis uzņēmējiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai - 68803505
https://em.gov.lv/lv/jaunumi/27547-liaa-konsultativais-talrunis-uznemeji...
4. Atbalsts uzņēmējiem ārkārtējās situācijas laikā (apkopojums LIAA mājas lapā)
http://www.liaa.gov.lv/lv/atbalsts-uznemejiem-arkarteja-situacija
5. Sāk darboties VID atbalsta tālrunis COVID-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem
campaigns/edit/step4?id=3047459
6. Atbalsta pasākumi nodokļu jomā COVID-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem
https://www.vid.gov.lv/lv/atbalsta-pasakumi-nodoklu-joma-covid-19-krizes...
7. Valdība lemj par atbalstu uzņēmējiem un paplašina piesardzības pasākumus Covid-19 izplatības ierobežošanai https://mk.gov.lv/lv/aktualitates/valdiba-lemj-par-atbalstu-uznemejiem-u...
8. Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu (14.03.2020)
https://em.gov.lv/lv/jaunumi/27397-par-arkartejas-situacijas-izsludinasa...
9. Covid-19: jautājumi un atbildes
https://mk.gov.lv/lv/aktualitates/atbildes-uz-biezak-uzdotajiem-jautajum...
10. Covid-19 izplatības ierobežošanai tirgotājiem jānodrošina papildu drošības pasākumi veikalos
https://em.gov.lv/lv/jaunumi/27509-covid-19-izplatibas-ierobezosanai-tir...
11. Vīrusa Covid-19 izplatības ierobežošanai lielākie tirgotāji gatavi ieviest papildu drošības pasākumus veikalos https://em.gov.lv/lv/jaunumi/27412-virusa-covid-19-izplatibas-ierobezosa...
12. COVID-19 ietekmes mazināšanai komersantiem būs pieejami aizdevumi apgrozāmajiem līdzekļiem un kredītbrīvdienu garantijas https://em.gov.lv/lv/jaunumi/27474-covid-19-ietekmes-mazinasanai-komersa...
13. Lielie tirgotāji: higiēnas preču rezerves pārsniedz ierastos krājumus
https://em.gov.lv/lv/jaunumi/27471-lielie-tirgotaji-higienas-precu-rezer...
14. PTAC un KP aicina uzņēmējus ārkārtējās situācijas laikā būt godprātīgiem
https://em.gov.lv/lv/jaunumi/27467-ptac-un-kp-aicina-uznemejus-arkarteja...
15. Nodokļu brīvdienas uzņēmējiem mazinās apgrozāmo līdzekļu trūkumu un palīdzēs risināt piespiedu dīkstāvi https://em.gov.lv/lv/jaunumi/27465-nodoklu-brivdienas-uznemejiem-mazinas...
16. SPRK: Krīzes situācijā namu pārvaldniekiem ir jānodrošina piekļuve sakaru tīkliem daudzīvokļu ēkās https://www.sprk.gov.lv/events/sprk-krizes-situacija-namu-parvaldniekiem...
17. CFLA: Kā rīkoties, ja ārkārtējās situācijas dēļ rodas pārtraukums būvniecībā
https://www.cfla.gov.lv/lv/jaunumi/2020/ka-rikoties-ja-arkartas-situacij...
18. Vadlīnijas būvniecības nozares darba devējiem un darbiniekiem vīrusa Covid-19 ierobežošanas laikā https://www.latvijasbuvnieki.lv/vadlinijas-buvniecibas-nozares-darba-dev...
19. Par iepirkuma līguma grozījumiem, ja līgumu nav iespējams izpildīt ārkārtējās situācijas dēļ
https://www.iub.gov.lv/lv/node/1058
20. Svarīgi ES fondu projektu īstenotājiem: lēmumi ārkārtējās situācijas laikā ir rūpīgi jādokumentē https://www.cfla.gov.lv/lv/jaunumi/2020/es-fondu-projektu-istenotajiem-l...
21. Aicinājums darba devējiem, nodarbinātajiem un darba aizsardzības speciālistiem
https://www.incsr.eu/aicinajums-darba-devejiem-nodarbinatajiem-un-darba-...
22. Ekonomikas ministrijas lapā viss par COVID-19
https://em.gov.lv/lv/nozares_politika/covid_19/

Kontaktinformācija: 
Ekonomikas Ministrija
Reģions filtram: