Pieredze

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Madonas konsultāciju birojs organizēja mācības ”Netradicionālo augu audzēšana”. Mācības notika Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.

LLKC Dobeles nodaļas uzņēmējdarbības konsultante Raimonda Ribikauska pēc Eiropas Komisijas uzaicinājuma septembra sākumā Eiropas konferencē par lauku attīstību, kas notika Korkā.

LLKC Kuldīgas konsultāciju biroja rīkotā informatīvā diena novadu lauku attīstības konsultantiem notika 8. jūnijā. Tās ietvaros dalībnieki iepazinās ar uzņēmējdarbības attīstību lauku apvidos – iespējām, problēmām, perspektīviem attīstības veidiem un ikdienu.

Gulbenes novada Rankas pagasta “Ķelmēnos” maijs atnācis ar skaistiem notikumiem – saimnieks Juris Paulovičs kļuvis par vectēvu mazdēlam Rūdim un saņēmis apbalvojumu “Laiks Ziedonim” tautsaimniecības nominācijā “Zemi es mācos”.

“Maizes lauki

Vecumnieku uzņēmējdarbības atbalsta grupa ikmēneša tikšanās reizē, 7. aprīlī, devās uz Bauskas un Rundāles novadiem pieredzes apmaiņā.

Alojas novada Uzņēmēju konsultatīvā padome kopā ar pašvaldības pārstāvjiem un priekšsēdētāju Valdi Bārdu 4. martā devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Ogres novadu.

Lapas