Jaunumi

Klusā lauku teritorijā un priežu jaunaudzes ielokā Grobiņas novadā atrodas Zanes Gustas ģimenes bioloģiskā saimniecība “LavenderVilla” (SIA “Zoovilla”), kuras pamatā ir videi draudzīga saimniekošanas filozofija.

Šie atslēgas vārdi precīzi raksturo LEADER sadarbības projekta “Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana” projektā īstenotās aktivitātes. Ar šādi izskanējušu aicinājumu 4.

Zanda Trukšāne ir apņēmīga, drosmīga un radošām idejām bagāta uzņēmēja, kura saimnieko Ciblas novada Pušmucovas pagasta z/s “Griezītes”.  Saimniecība specializējas vairākās nozarēs – putnkopība, aitkopība, dārzkopība un mājražošana.  Z/s “Griezītes” ir sertificējusies kā bioloģiskā saimniecība.

LLKC Balvu nodaļas jaunieši, apgūstot piecu dienu mācības par uzņēmējdarbību, 15. novembrī prezentēja savas idejas biroja pārstāvjiem un diviem piesaistītajiem speciālistiem.

LLKC Madonas konsultāciju birojā 27. novembrī noslēdzās mācības lauku jauniešiem. Tās iesāka 14 dalībnieki, bet apliecinājumus par piedalīšanos mācību programmā “Laukiem būt!” saņēma 10 jaunieši.

LLKC Daugavpils nodaļa  augustā aktīvi aicināja jauniešus  piedalīties uzņēmējdarbības veicināšanas pasākumos. Kur gan labāk meklēt jauniešus, ja ne viņu pulcēšanās vietās.

Jauniešu vidū uzņēmējdarbības jēdziens nav svešs.

Katram no mums ir kāds bērnības sapnis, kurš gaida savu īsto laiku, lai tiktu īstenots. Dažreiz šie bērnības sapņi, mums izaugot, mēdz aizmirsties, šķiet neīstenojami, bet ir brīži, kad sasparojamies un saprotam, ka nekas nav neiespējams un ka ir īstais brīdis, lai rīkotos un kaut ko darītu.

Aizkraukles mājražotāji  29. novembrī devās mācīties pie savējiem –Skrīveru pārtikas ražotājiem, lai smeltos zināšanas, pieredzi un iedvesmu.

LLKC Jēkabpils konsultāciju birojā 15. novembrī noslēdzās mācības lauku jauniešiem. Tām bija pieteikušies 15, bet apliecinājumus par piedalīšanos mācību programmā “Laukiem būt!” saņēma 12 jaunieši.

Lapas