Jaunumi

2013. gada janvārī tika publicēti un stājās spēkā vairāki jauni MK noteikumi, kas izdoti saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likumu.

Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība

2012. gada 15. novembrī tika pieņemti grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli".
Grozījumi likumā skaidro, kā piemērojams iedzīvotāju ienākuma (IIN) nodoklis attiecībā uz akciju pirkuma tiesību īstenošanas ienākumu. 

2012. gada 11. decembrī pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr. 868 „Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem 2013. gadā". VSAOI likmes ir šādas:

2012. gada 11. decembrī ir pieņemti MK noteikumi Nr. 858 „Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksāšanas kārtība". 

Noteikumi nosaka kārtību, kādā:

Īstenojot valsts sociālo politiku darba, sociālās aizsardzības, bērnu tiesību aizsardzības, bērnu un ģimenes lietu, kā arī cilvēku ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju jomā, Labklājības ministrija (LM) informē par vairākām būtiskām izmaiņām, kas stājas spēkā 2013. gadā. 

No 2013. gada 1. janvāra spēkā stājies Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likums. Katrā ziņā visiem, kas veic saimniecisko darbību, un īpaši tiem, kas ir PVN maksātāji, noteikti ir jāiepazīstas ar jaunā likuma normām.

Saeimā 2012. gada 15. novembrī tika pieņemti grozījumi likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli". 

LAD informē, ka, pamatojoties uz nepietiekamo finanšu līdzekļu piešķīrumu 2012. gada 14. februāra MK noteikumu Nr. 112 „Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību" 6.

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka saskaņā ar Padomes 2009. gada 19. janvāra Regulas (EK) Nr. 73/2009 123. panta 2. punktu vienotā platības maksājuma atbalsts valstī kārtējā gadā pārsniedz kopējo pieejamo atbalsta apmēru, tāpēc, veicot atbalsta izmaksu, vienotā platības maksājuma 2012.

Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība (LPKS) ir „Latgales ekoprodukti” dibināta 2004. gadā. Tā atrodas Preiļu rajona Vārkavas novada „Saleniekos”.

Lapas