Alūksnes novada skolēniem iespēja ciemoties pie kaimiņiem

Jau atkal ir pienācis rudens, skolēnu čalas ir piepildījušas klases un Alūksnes konsultāciju biroja darbinieki devās uz trīs Alūksnes novada skolām – Ziemera, Pededzes un Strautiņu pamatskolām, lai iepazīstinātu skolēnus par uzņēmējdarbības iespējām lauku teritorijā, par iespējām iegūt profesionālo un augstāko izglītību lauksaimniecības un mežsaimniecības jomās. Aktivitātes ietvaros tika organizēti informatīvie semināri skolās un pieredzes brauciens.

Informatīvajos semināros piedalījās 8. un 9. klašu skolēni. Tikšanās reizē prezentācijas veidā tika sniegta informācija par uzņēmējdarbības iespējām lauku teritorijā un izglītības iespējām lauksaimniecības jomā. Pasākumā tika nodrošināta iespēja piedalīties konkursiņos “Ko tu zini par lauksaimniecību un mežsaimniecību?” un “Vai tu atpazīsti šo augu vai kukaini?”.

Lai piedalītos pieredzes apmaiņas braucienā, skolēniem bija jāpiedalās konkursos. Izvērtējot darbus, secinājām, ka rezultāti visām darba grupām ir līdzīgi, līdz ar to iespēja piedalīties braucienā tika dota visiem skolēniem, kuri piedalījās pasākumā.

Pieredzes apmaiņas braucienā apmeklējamie objekti tika izvēlēti, ņemot vērā skolu vēlmes un atbilstību tematikai.

Brauciena ietvaros tika apmeklēts Priekuļu tehnikums, kurā skolēni tika informēti par profesijām, kuras var apgūt tehnikumā. Skolēni tika sadalīti četrās grupās, kuras pavadīja topošās klientu apkalpošanas speciālistes. Tika radīta iespēja atpazīt kultūraugus un to pārstrādes produktus, šķirot sēklas un noteikt sēklu mitrumu. Tehnikuma poligonā bija iespēja pabraukt ar Claas firmas traktoriem, ko izmantoja gan puiši, gan meitenes. Apskatījām sporta halli, un sporta skolotājs noorganizēja stafeti, kas radīja iespēju izbaudīt sportisko tehnikuma garu. Ēdināšanas pakalpojumu apmācību klasēs varēja apskatīt virtuvi, kur audzēkņi apgūst gatavošanas prasmes, pagaršot un atpazīt dažādas garšvielas. Datorsistēmas un programmēšanas programmu apmācību telpās varēja apskatīt programmēšanas tehniķu ierīces.

Otrais apskates objekts bija zemnieku saimniecība ”Dimanti”, kas nodarbojas ar piena lopkopību, ganāmpulkā ir 300 slaucamas govis, vaļējā dzīvnieku turēšanas sistēma un robotizēta slaukšanas sistēma. Saimniecībā ir reģistrēta mājražošana, tiek ražoti dažādi piena pārstrādes produkti – krējums, biezpiens, jogurts, kefīrs un siers. Te bija iespēja iepazīties ar modernāko govju turēšanas un slaukšanas tehnoloģiju, kas ir viens no risinājumiem, ja saimniecībā trūkst darbaspēka.

Zemnieku saimniecībā “Rožkalni”, kuras darbības nozare ir graudkopība, skolēniem bija iespēja apskatīties un aptaustīt lieljaudas traktortehniku, lauku apstrādes agregātus un lidmašīnu, ar kuru tiek apsekota un uzraudzīta saimniecības 1300 ha lielā teritorija. Saimniecības īpašnieks lielu vērību pievērš tehnikas parka sakoptībai un uzglabāšanai, kas nodrošina ilgtermiņa tehnikas lietošanu. Skolēniem tika uzsvērts, ka saimniecībā strādājošais darbaspēks ir nemainīgs. Saimniecības pārstāve lika skolēniem saprast, ka jebkuram uzņēmējam ir svarīgi, lai darbinieki ir zinoši un prasmīgi sava amata meistari, tātad svarīga ir profesionālā izglītība.

Lai nedaudz iepazītu arī mežsaimniecības nozari, tika apmeklēta Vijciema čiekuru kalte, kurā skolēni tika iepazīstināti ar skuju koku sēklu ieguvi, par tās nozīmi mežu platību ataudzēšanā un mežsaimniecībā kopumā.

Skolēni un skolotāji pozitīvi novērtēja iespēju piedalīties aktivitātē “Informatīvie pasākumi jauniešiem un skolēniem” apakšaktivitātes „Lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares popularizēšana vispārizglītojošajās skolās”. Tika radīta iespēja iepazīties ar profesionālās izglītības iegūšanas iespējām vidējās izglītības iestādēs un Priekuļu tehnikumā klātienē. Paskatīties, kā strādā salīdzinoši lielās saimniecībās, kurās tiek lietotas jaudīgas tehnikas un modernākās produkcijas ražošanas iekārtas. Skolēniem radās priekšstats par meža ataudzēšanas procesu un koku stādu audzēšanu.

Sarmīte Svilāne,

LLKC Alūksnes konsultāciju biroja uzņēmējdarbības konsultante        

Pievienot komentāru