Jaunieši atzīst, ka laukos var dzīvot labi

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Preiļu nodaļa organizēja informatīvo dienu Vārkavas vidusskolas skolēniem.

Pasākums tika atklāts ar informatīvi izglītojošu prezentāciju, kuras laikā klātesošos interesentus lauku attīstības konsultantes Ilga Ušacka un Tekla Mediņa iepazīstināja ar savu ikdienas darbu – konsultāciju sniegšanu lauksaimniekiem un uzņēmējdarbības iespējām, dzīvojot un saimniekojot laukos. Informatīvo dienu turpināja uzaicinātie jaunieši, daloties savā pieredzē, kā dzīvot un saimniekot laukos.

Jānis Kusiņš, kurš jau no piecu gadu vecuma zinājis, ka dzīvos un strādās laukos, interesentiem pastāstīja, kā no savu vecāku nelielās saimniecības ar savu uzņēmību ir radījis lielu konkurētspējīgu saimniecību, kurā nodarbojas ar gaļas un piena lopu un graudu audzēšanu, un to, ka ir realizēti jau vairāki uzņēmējdarbību attīstoši un veicinoši projekti. Pats jaunais saimnieks patlaban turpina izglītoties Latvijas Lauksaimniecības universitātē.

Višķu profesionālajā vidusskolā izglītību ieguvušais Armands Čeirāns arī nekad nav nožēlojis, ka palicis saimniekot laukos,  veiksmīgi nodarbojoties ar gaļas liellopu un graudaugu audzēšanu.

Paraugs tam, ka itin labi var dzīvot laukos un nodarboties ar mākslinieciskām aktivitātēm, ir Andris Kažemāks un Guna Egle. Viņi abi bija pārliecināti, ka pēc vispārējās izglītības iegūšanas, laukos nepaliks, tāpēc devās uz Rīgu, kur Guna pēc Preiļu ģimnāzijas beigšanas apguva interjera dizaineres profesiju un Andris mācījās muitas lietas. Pēc sešiem Rīgā aizvadītajiem gadiem Andris sapratis, ka pilsētnieks no viņa nesanāks, un atgriezies savu vecāku un vecvecāku dzimtajā mājā Aizkalnē, kur tagad viņš saimnieko kopā ar Gunu. Andris rada elektronisko mūziku no dabā esošajām ierakstītajām vēja, putnu balsu, kukaiņu un citām skaņām, tās īpašā tehnikā pārveidojot. Savukārt Gunas darbs un vaļasprieks ir sapņu ķērāju, no lupatiņām austo paklāju un dekorāciju izgatavošana. Andra un Gunas nodarbes ir gan viņu bizness, gan dzīvesveids. Pāris piebilda, ka ir guvuši atziņas, arī piedaloties mācībās “Tu vari vairāk!” un konkursā “Laukiem būt!” un  ka viņi, dzīvojot skaistā vietā laukos, esot patiesi laimīgākie cilvēki pasaulē.

Informatīvā pasākuma gaitā klātesošajiem jauniešiem tika sniegtas noderīgas atziņas, ka nav jābaidās no palikšanas un dzīvošanas laukos, tikai jābūt uzņēmīgiem un ieinteresētiem apgūt ar lauku apsaimniekošanu un amatniecību saistītas profesijas un, izrādās, ka var nodarboties arī ar pavisam netradicionālām nozarēm. Šāda veida informatīvi pasākumi ir lietderīgi un jārīko arī turpmāk.

Pasākums notika Valsts Lauku tīkla īstenotās apakšaktivitātes “Lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares popularizēšana vispārizglītojošās skolās” ietvaros. 

Tekla Mediņa,

LLKC Riebiņu novada lauku attīstības konsultante        

Ilga Ušacka,

LLKC Vārkavas un Līvānu novada lauku attīstības konsultante      

Pievienot komentāru