Jaunieši gatavi savas idejas īstenot

GalerijaPrint

LLKC Aizkraukles un Ogres nodaļas septembra beigās rīkoja  informatīvo pasākumu jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai, kam oktobrī sekoja piecu dienu mācības, kuru mērķis – jauniešu aktivizēšana laukos, to kompetenču attīstība un iesaistīšana lauku uzņēmējdarbības un sabiedriskās dzīves attīstīšanā un veidošanā.

Informatīvajā pasākumā jauniešiem tika dota iespēja tikties gan ar pieredzējušiem, gan gados jauniem uzņēmējiem un vietējo rīcības grupu pārstāvjiem. Tikšanās reizē piedalījās: biedrības “Aizkraukles rajona partnerība” pārstāve Alda Paura, Publisko un privāto partnerību biedrība “Zied Zeme” projektu vadītājs Māris Cīrulis, kā arī Aizkraukles novada pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste Aiva Laudiša. Pārstāvji no dažādām institūcijām stāstīja par iespējām uzņēmējdarbības attīstībai.

Pasākuma laikā jauniešiem tika sniegta informācija par LLKC piedāvātajiem pakalpojumiem, kā arī Valsts Lauku tīkla pasākumiem nodaļās un visā Latvijas teritorijā. Projektu vadītāja Baiba Gulbe sniedza ieskatu par pasākumu “Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai” kopumā, tālāko virzību un iespējām jauniešiem, startējot šajā pasākumā.

Jaunā uzņēmēja Inese Bluķe, kura startēja konkursā “Laukiem būt!” iepriekšējā gadā, dalījās pieredzē par savu ideju un tās attīstību, kā arī kopdarbību ar LLKC un darbību pēc konkursa.

Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme” projektu vadītājs Māris Cīrulis stāstīja par ideju platformu “Projektu banka”, kas jauniešos raisīja interesi, lai veiksmīgāk – bez liekiem ieguldījumiem saņemtu atbalstu no līdzcilvēkiem.

Mācības norisinājās 4.,6.,10.,17. un 24. oktobrī, un tajās jauniešiem bija uzdevums saprast, ko viņi īsti vēlas darīt, ar kādu biznesu nodarboties. Pasākuma dalībniekiem savstarpēji iepazīstoties, tika dibināti jauni kontakti un atrasti jauni biznesa partneri, jo, tikai sadarbojoties un radot savam biznesam pievienoto vērtību, visi ceļi ir vaļā.

Pirmās divas mācību dienas  jauniešu prātus nodarbināja biedrības “Zinis” valdes priekšsēdētāja Vita Brakovska. Mācību dienu pamatā bija ideju ģenerēšana un vērtību formulēšana, kā arī stāstījums par to, kāda ir laba biznesa ideja, kā pareizi noformulēt savu ideju, apzināt mērķauditoriju, mārketinga un reklāmas nozīmi biznesā. Notika patstāvīgie darbi – gan komandās, gan individuāli. Lektore rosināja domāt ārpus ierastajām robežām, lai paskatītos uz savu ideju no cita skatupunkta. Nākamajās mācību dienās – jaunieši apguva minimālās zināšanas grāmatvedības pamatos (nodokļi, pamatlīdzekļu nolietojums u.c.), kā arī finanšu/biznesa plāna sastādīšanas pamatprincipus, lai varētu patstāvīgi sastādīt biznesa/finanšu plānu.

Pēdējā mācību dienā devāmies izbraukumā pie dažādu nozaru uzņēmējiem – mājražotājas Zigrīdas Annuškānas (“Divu māsu virtuve”), biedrības “Aktīvās atpūtas centrs jauniešiem” valdes priekšsēdētāja Normunda Raubišķa, dārzeņkopības uzņēmuma KS “Mūsmāju dārzeņi” valdes priekšsēdētājas Edītes Strazdiņas un nelauksaimniecības nozares uzņēmuma SIA “Peslaks metālapstrāde” valdes priekšsēdētāja Edmunda Peslaka. Pārstāvji no uzņēmumiem lielākoties uzsvēra, ka vajag darīt to, kas sirdij ir tuvāks, tad viss izdosies, ticēt savai idejai un nepadoties pie pirmajām neveiksmēm, jo tādas būs, kā arī viņi stāstīja arī par savu negatīvo pieredzi, jo šī pieredze arī ir pieredze. Šajā mācību dienā piedalījās arī pārstāvis no AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” Rīgas reģionālā centra – uzsācēju segmenta vadītāja Jolanta Priedniece, kura savukārt stāstīja par pieejamajiem atbalstiem uzņēmējdarbības uzsācējiem.

Noslēguma dienā jaunieši prezentēja savas idejas jau ar tapušiem prototipiem. Pasākumā piedalījās arī LIAA Jēkabpils biznesa inkubatora projektu vadītāja Zigrīda Mikāne, nedaudz ieskicējot iespējas jauniešiem saistībā par biznesa inkubatora iespējām uzņēmējdarbības attīstībai.  Visi jaunieši pēc mācībām bija piesātināti ar pozitīvu enerģijas lādiņu par savas idejas turpināšanu, un šī degsme nav rimusies.

Mācības notika Valsts Lauku tīkla pasākuma “Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai” ietvaros.

Valentīna Beča un Liene Dreiska,

LLKC Aizkraukles un Ogres nodaļu uzņēmējdarbības konsultantes

 

Foto galerija: 

Pievienot komentāru