Karjeras izaugsmes iespējas lauksaimniecības nozarē

GalerijaPrint

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Alūksnes nodaļas darbinieki 7. līdz 9. klašu jauniešus no Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas un Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas iepazīstināja ar lauksamniecības un mežsaimniecības nozarēm, izglītības un karjeras iespējām.

Divos semināros lektori Viola Kaparšmite un Sandris Cipruss skolēnus iepazīstināja ne tikai ar izglītības un karjeras iespējām lauksaimniecības un mežsaimniecības jomā, bet arī stāstīja par uzņēmējdarbības veidiem laukos un attīstības tendencēm. Skolēni pa grupām piedalījās konkursos, kuros bija jāatpazīst kultūraugi un produkcija, kas gatavota, pārstrādājot šos kultūraugus, jāatbild uz dažādiem jautājumiem, kas saistīti ar šīm nozarēm.

Interesantās un ļoti vērtīgās nodarbības beigās skolēni tika aicināti piedalīties individuāli radošajā konkursā “Uzņēmējs laukos – 2020”, kur jaunieši gan radīja skaistu dzeju, gan skaistus zīmējumus un kolāžas par to, kādus viņi redz Latvijas laukus  nākotnē un savu lomu tajos. Kopumā tika iesūtīti 52 darbi, no kuriem 32 labāko darbu autori brauca izzinošā mācību pieredzes apmaiņas braucienā. Šie labākie darbi tiek izstādīti dažādos LLKC rīkotajos semināros Alūksnē, Alsviķos un Apē, kur semināru dalībnieki tos izvērtē un izvērtēs, lai tādējādi izraudzītu vislabākos darbus, kurus apbalvos ar īpašām balvām.

Šie 32 labāko darbu autori 10. oktobrī iepazina Smiltenes tehnikuma piedāvātās izglītības programmas – iespējas nākotnes attīstībai un tehnikuma tehnisko nodrošinājumu. Skolēniem bija iespēja arī pašiem izmēģināt vairāku tehnikumā apgūstamo profesiju amata prasmes.

Pēc izglītošanās iespēju izpētes skolēni devās iepazīt praktisko uzņēmējdarbību Latvijas laukos Smiltenes un Raunas novadā. Tika iepazīta uzņēmējdarbības iespējas graudu un siera pārstrādes uzņēmumā SIA “Siera ražotne” un lauksaimniecības un mežsaimniecības nozaru apvienošanas iespējas z/s “Rožkalni”. Skolēniem bija iespēja gan redzēt, gan iepazīt, gan izmēģināt un izgaršot praktiskā darbībā divu ļoti nozīmīgu Latvijas tautsaimniecības nozares uzņēmumu veikumu.

Kopumā gan skolēnu mācības, gan individuālā darbība, gan praktiski izzinošais seminārs motivēja aizdomāties par to, kas notiek tepat pie mūsu mājām, nevis skatīties tikai kādas lielpilsētas vai ārzemju virzienā. Un ļoti iespējams, ka tieši šie jaunieši būs tie, kuri nākotnē savu karjeru veidos tieši kādā no lauksaimniecības vai mežsaimniecības nozarēm.

Pasākumi notika Valsts Lauku tīkla aktivitātes “Informatīvie pasākumi jauniešiem un skolēniem” apakšaktivitātes “Lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares popularizēšana vispārizglītojošās skolās” ietvaros.

Sandris Cipruss,

LLKC Alūksnes nodaļas Apes novada lauku attīstības konsultants

Foto galerija: 

Pievienot komentāru