Kuldīgas jauniešiem jaunas idejas

GalerijaPrint

LLKC Kuldīgas nodaļa septembrī un oktobrī organizēja ikgadējās jauniešu mācības, lai atbalstītu jaunu cilvēku uzņēmējdarbības uzsākšanu lauku teritorijā.

Informatīvajā dienā LLKC Attīstības nodaļas vadītāja Elīna Ozola iepazīstināja jauniešus ar LLKC darbību, atbalsta programmas mērķiem un uzdevumiem. Pieredzē dalījās iepriekšējā gada konkursa “Laukiem būt!” dalībnieces Laura Prūse un Ieva Knupke, kuras veiksmīgi īstenojušas jauniešu programmā izlolotās idejas. Laura, saņemot ALTUM atbalstu, ražo bērnu pārtiku ar zīmolu “Mazo lāču putra”. Zīmola izstrādei izmantojusi biznesa inkubatora atbalstu. Ieva Knupke izveidojusi  mazo gaļas pārstrādes uzņēmumu, izmantojot konkursā “Laukiem būt!” iegūtās otrās vietas balvu.

Iedvesmojošu lādiņu mācību dalībnieki saņēma no lektores Rutas Karlovičas, ar kuru kopā izvērtēja savas idejas un iepazinās ar teoriju par idejas virzīšanu un tās īstenošanu. Kopā ar Kuldīgas biroja speciālistēm jaunieši apguva prasības uzņēmuma dibināšanā, grāmatvedībā un uzņēmuma plānošanā. Mācību laikā viņi izstrādāja finanšu plānu savam uzņēmumam.

Uzsākot mācības, ne visiem dalībniekiem bija pārliecība par īstenojamo ideju, bet, strādājot komandā, Latvijas Universitātes pasniedzējas Intas Kalniņas vadībā tika analizēti sadarbības partneri, riski un to novēršana.

Piektajā mācību dienā jaunieši devās iepazīties ar labas prakses piemēriem Skrundas novadā, uzklausot saimnieku pieredzes stāstus un saņemot informāciju, kas iegūta, praktiski darbojoties.

Pirmā tikšanās vietā pasākuma dalībnieki iepazina pieredzi netradicionālu augu audzēšanā un lauku tūrismā. Zemnieku saimniecība “Garīkas” atrodas ainaviski skaistā vieta starp Skrundu un Aizputi. Ar šitake sēņu audzēšanu sākuši nodarboties deviņdesmito gadu sākumā un sekmīgi to turpina, papildus piedāvājot ekskursijas sēņu audzētavā un sēņu degustāciju.  Pieredzējušais saimnieks Andris Vjaksa labprāt dalījās savā pieredzē, atklājot, ka sēņu audzēšana vēl joprojām ir brīva niša biznesam. Latvijā tirgus nav piesātināts ar šīm sēnēm, ar to audzēšanu nodarbojas nedaudzi. Lai varētu lietot uzturā visu gadu, sēnes kaltē un saldē.  Jauniešiem bija iespēja nogaršot sēņu zupu.

Sēnā muižas ēkā iekārtota viesu māja. Jaunieši varēja pārliecināties, ka iespējams sekmīgi apvienot netradicionālo bioloģisko augu audzēšanu un lauku tūrismu.

Smiltsērkšķu un cidoniju audzēšanā un pārstrādē mājas apstākļos savu pieredzi jauniešiem neliedza Arnis Vītols. Lielākā interese bija par iespējām realizēt produkciju, sadarbības partneru atrašanu un sadarbības veidošanas principiem.

Braucienu noslēdzam Raņķu pagastā, apmeklējot vienīgo vietu Latvijā, kur rūpnieciskos apmēros tiek audzēti cigoriņi. Uzņēmuma SIA “Granova” īpašnieki ir vācieši. Viņu izslavētā pedantiskā kārtība jūtama arī uzņēmumā. Cigoriņi tiek audzēti ap simts hektāros un tepat Raņķos arī pārstrādāti čipsos. Pēc tam tie tiek vesti uz Poliju un izmantoti kafijas ražošanā. Jaunieši apskatīja speciālo cigoriņu audzēšanas tehniku un apstrādes procesu. Darbs lielākoties ir automatizēts un datorizēts. Lauki tiek apstrādāti pēc jaunām inovatīvām metodēm. Arī augsnes apstrādes process tiek datorizēts. Uzņēmuma apmeklējums bija ļoti noderīgs.

Noslēguma nodarbībā jaunieši aizstāvēja savas biznesa idejas un prezentēja izstrādātos biznesa plānus. Vēl papildinot un pilnveidojot tos, pieci no viņiem izteica gatavību piedalīties konkursā “Laukiem būt!”.

Mācības notika VLT aktivitātes “Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšana” ietvaros.

Inese Blūma,

Kuldīgas novada lauku attīstības konsultante

Linda Dūdiņa-Hoiere,

Kuldīgas biroja uzņēmējdarbības konsultante

Foto galerija: 

Pievienot komentāru