Kuldīgas novada skolēni apmeklē uzņēmumus un iestādes

Kuldīgā 26. septembrī notika ikgadējā Uzņēmumu un iestāžu diena skolēniem. To rīkoja Kuldīgas bērnu un jauniešu centrs sadarbībā ar LLKC, Kuldīgas attīstības aģentūru un Kuldīgas novada domi. Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Kuldīgas nodaļa pasākumā iesaistījās pirmoreiz, izvēloties apmeklējamās saimniecības.

Pasākuma mērķis ir iepazīstināt ar novada uzņēmumiem un iestādēm, profesijām, kuras strādā šajos uzņēmumos un pieprasījumu pēc darbiniekiem un to karjeras izaugsmes iespējām.

Šogad pasākumā piedalījās 234 astoto klašu skolēni no visām novada skolām. Skolēni sapulcējās pilsētā, pēc tam, sadaloties pa interešu grupām, devās apmeklēt uzņēmumus un iestādes. Iepriekš tika izstrādāti 19 maršruti, katrā pa diviem uzņēmumiem. Informācija tika nosūtīta skolām, lai skolēni iepriekš varētu izvēlēties un atbilstoši savām interesēm pieteikties.  Pasākumu atbalstīja pagastu pārvalžu vadītāji, atļaujot izmantot skolēnu autobusus nokļūšanai tālākos punktos.

Pasākuma laikā skolēni apmeklēja 35 novada uzņēmumus un iestādes. Iespēja pavadīt laiku darba vidē atļāva labāk iepazīt un novērtēt izvēlētās profesijas, uzzināt par uzņēmumu veidošanos un pašreizējo darbību. Daļai jauniešu mainījās uzskats par izvēlēto uzņēmumu, citi pieteicās brīvlaikā strādāt.

Vienā no maršrutiem skolēni no Kuldīgas 2. vidusskolas, Centra vidusskolas un Z. A. Meirovica Kabiles pamatskolas apmeklēja Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Kuldīgas biroju, apskatīja biroja darba telpas un iepazinās ar darbiniekiem. Katrs no viņiem pastāstīja par saviem darba pienākumiem. Kuldīgā atrodas viens no uzņēmuma 26 birojiem. Saviem klientiem dažādus pakalpojumus sniedz augkopības, lopkopības, ekonomikas, lauku attīstības un grāmatvedības speciālisti. Tikai pēc iepazīšanās ar LLKC darbību un piedāvātajām aktivitātēm skolēniem radās izpratne, ar ko nodarbojas LLKC, ar ko – Lauku atbalsta dienests.

Tikšanās laikā pārrunājam, kādas zināšanas nepieciešamas, lai strādātu konsultāciju centrā, kādās mācību iestādēs šādas zināšanas var iegūt. Sākumā jaunieši tikai klausījās, bet iedrošināti uzdeva jautājumus par pasākumiem skolēniem. Daži neko nezināja par konkursu “Šodien laukos”, citi nav iedrošinājušies piedalīties. Pēc pārrunām domas mainījās.  Atmiņai no tikšanās katrs saņēma pildspalvu ar uzņēmuma logo.

Secinājumi

Uzņēmumu dienas skolēniem ir lietderīgas, jo dod priekšstatu par izvēlētā uzņēmuma darbību, nepieciešamajām profesijām un kvalifikācijas prasībām. Pasākums parāda, ka Kuldīgas novadā ir daudz ražojošu uzņēmumu un lauku saimniecību, kurās nepieciešami dažādu profesiju darbinieki.

Inese Blūma,

Kuldīgas novada lauku attīstības konsultante

Pievienot komentāru