No 1. jūnija algas nodokļa grāmatiņas būs elektroniskā formātā

Jau sen esam pieraduši, ka katram taustāmā veidā ir algas nodokļa grāmatiņa, kas jāiesniedz tajā darba vietā, kuru uzskatām par galveno un kurā vēlamies piemērot iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumus. No 2014. gada 1. jūnija grāmatiņas būs tikai elektroniskā formātā.

Normas, kas saistītas ar elektroniskajām algas nodokļa grāmatiņām, ir noteiktas MK 2013. gada 4. jūnija noteikumos Nr. 304 „Kārtība, kādā piešķirama algas nodokļu grāmatiņa”.

 Personām, kurām līdz 2014. gada 1. jūnijam ir izsniegtas grāmatiņas papīra formā, Valsts ieņēmumu dienests tās automātiski aizstās ar elektroniskajām grāmatiņām.

 Elektroniskā algas nodokļa grāmatiņa būtībā ir ieraksts Valsts ieņēmumu dienesta (VID) informācijas sistēmā, un šis ieraksts ir pieejams VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS).

 Turpmāk darbiniekam, izmantojot VID EDS vai arī klātienē VID klientu apkalpošanas centrā būs jānorāda, kuram darba devējam viņš grāmatiņu iesniedz.

 Darba devējam vai citai institūcijai elektroniski, izmantojot VID EDS NMDS, būs pieejama informācija (pārskats) par saviem darbiniekiem (tiem, kuri izvēlējušies nodokļa atvieglojumus piemērot pie konkrētā darba devēja) aktuāli piemērojamiem nodokļa atvieglojumiem.

 Ieviešot elektronisko grāmatiņu, sākotnējā informācija par galveno ienākuma gūšanas vietu 2014. gada 1. jūnijā VID informācijas sistēmā tiks atzīmēta automātiski, pamatojoties uz VID rīcībā esošo informāciju, t. i., paziņojumu par fiziskai personai izmaksātajām summām un aktuālajām ziņām par darba ņēmējiem uz 2014. gada 31. maiju. Ja fiziskai personai no 1.01.2014. līdz 31.05.2014. nav mainījies darba devējs, kuram iesniegta algas nodokļa grāmatiņa, un, ja fiziskai personai ir tikai viena ienākumu gūšanas vieta, tad tai nav jāatzīmē elektroniskās grāmatiņas iesniegšana darba devējam uz 1.06.2014., to elektroniski veiks VID.

 Darba devējs vai cita institūcija, kurai ir bijusi iesniegta algas nodokļa grāmatiņa papīra formā, izsniedz to fiziskajai personai vai uzglabā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, tas ir, 75 gadus.

 Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapā ir pieejams metodiskais materiāls https://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=8&;id=6867&hl=1 par to, kā VID EDS jārīkojas gan gadījumos, kad elektronisko grāmatiņu nepieciešams saņemt, gan arī – kā būs veicama grāmatiņas iesniegšana darba devējam un kā veicami ieraksti grāmatiņā par dažādiem iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumiem.

 

Linda Puriņa,

LLKC Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja

Pievienot komentāru