Par uzņēmējdarbību laukos, saistot ar pagasta dzīvi

GalerijaPrint

Šogad LLKC Kuldīgas biroja pārstāvji uzrunāja Kabiles un Vārmes pamatskolu vadību, kuras labprāt piekrita skolēnus iesaistīt informatīvajā pasākumā skolēniem un jauniešiem. Pasākuma mērķis ir popularizēt lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares vispārizglītojošajās skolās, rosināt uz dzīvošanu un darbošanos laukos. Informatīvajā dienā piedalījās devīto un astoto klašu skolēni.

Sākumā skolēniem tika pastāstīts par LLKC darbību, mērķiem un uzdevumiem, kā arī sniegtajiem pakalpojumiem. Interesi raisīja stāstījums par konkursu “ Šodien laukos”. Astotās klases skolēni izteica vēlēšanos piedalīties, ja nākošgad tāds tiks organizēts.

Skolēnus informējām par valsts pārvaldes iestādēm lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības nozarēs un to funkcijām. Izskaidrojām, ar ko LLKC atšķiras no Lauku atbalsta dienesta darbības.

Tad skolēni tika iepazīstināti ar nozarēm, kurās iespējams darboties laukos un resursiem, kuri nepieciešami lauksaimnieciskā ražošanā. Iespējams attīstīt dažādas uzņēmējdarbības nozares, ne tikai tradicionālo lopkopību un augkopību. Veiksmīgi var nodarboties ar tūrismu, netradicionālo lauksaimniecību, truškopību, vistkopību, ierīkot galdniecību, attīstīt biškopības nozari, atvērt auto un traktortehnikas servisus. Galvenais ražošanas resurss kā lauksaimniecībā, tā arī citās nozares ir cilvēki –  atbilstošas kvalifikācijas speciālisti un strādnieki. Lauksaimniecībā galvenais ražošanas līdzeklis ir zeme, tās auglība, reljefs un atrašanās vieta.

Skolēni labprāt iesaistījās diskusijā un atbildēja uz dažādiem zināšanu pārbaudes jautājumiem. Par piemiņu visi saņēma balviņas ar LLKC un Valsts Lauku tīkla logo.

Pēc teorētiskās daļas sekoja darbs grupās ar dažādiem uzdevumiem. Vienai no grupiņām vajadzēja nosaukt, ar kādām profesijām jāsadarbojas lauku saimniekam. Kopā pārrunājām, kurās mācību iestādēs šādas zināšanas var apgūt. Citās grupās skolēni iejutās uzņēmēju statusā, izdomājot uzņēmumu, ar ko varētu nodarboties laukos. Pēc tam katra grupa prezentēja savu ideju, norādot nepieciešamos resursus, saražoto produktu, iespējamās realizācijas vietas. Interesanti, ka grupas izvēlējās atšķirīgas nozares – mežsaimniecības, graudkopības un pakalpojumu. Kopā analizējam veiktos uzdevumus.

Pārrunājot pasākuma lietderību, gan pedagogi, gan skolēni novērtēja to kā vajadzīgu. Skolēniem arī turpmāk nepieciešams stāstīt par uzņēmējdarbību laukos, saistot to ar pagasta dzīvi. Praktiskos uzdevumos iespējams iesaistīt visus skolēnus.

Pasākums notika Valsts Lauku tīkla īstenotās aktivitātes “Informatīvie pasākumi jauniešiem un skolēniem” apakšaktivitātes “Lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares popularizēšana vispārizglītojošās skolās” ietvaros.

Inese Blūma,

Kuldīgas novada lauku attīstības konsultante

Foto galerija: 

Pievienot komentāru