“Poceri” – veiksmīgas kooperācijas piemērs augļkopībā

GalerijaPrint

Latvijā augļu dārzi aizņem 0,37% no lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības. Augļkopības saimniecību lielums ir ļoti dažāds – lielākoties mazās saimniecības, kuru platība nepārsniedz 3 ha, bet tādas saimniecības, kuru dārzu platības pārsniedz 15 ha, ir tikai 10 %.

Salīdzinājumā ar 2004. gadu augļu koku stādījumu platības samazinājušās vairāk nekā par 2000 ha, nedaudz ir palielinājušās ogulāju platības. Latvijā darbojas 5 kooperatīvi un ražotāju grupas un 49 augļaugu pārstrādātāji (Eurostat dati).

Lonē senas tradīcijas

Lone, kur KS “Poceri” apsaimnieko lielāko komerciālo augļu dārzu Latvijā, ir ciems Viesītes novada Saukas pagastā ar senām augļkopības tradīcijām. Tās sākās pagājušā gadsimta trīsdesmitajos gados, kad “Poceros” tika izveidota kokaudzētava, uz tās bāzes vēlāk veidojās augļu dārzi. Sociālisma gados tika stādītas ābolu šķirnes, kas bija paredzētas pārstrādei, lai nebūtu tālu jātransportē. Deviņdesmito gadu sākumā, sākoties privatizācijai, tika izveidota kopdarbības sabiedrība jeb kooperatīvā sabiedrība “Poceri”, kurā pieciem dibinātājiem pieder kapitāldaļas. Mainoties pieprasījumam, mainījās audzēšanas tehnoloģijas, šķirnes, sortiments. Tika izveidoti jauni augļu dārzi. Šobrīd KS “Poceri” pēc deklarētajām ābeļdārzu platībām ir lielākā augļu dārzu saimniecība Latvijā. Šogad KS “Poceri” audzē: ābeles – 130,61 ha, saldos un skābos ķiršus – 6,76 ha, bumbieres – 3,08 ha, upenes – 1,47 ha, zemenes – 0,68 ha, aronijas 0,18 ha platībā, kokaugu stādaudzētava aizņem 0,45 ha. Ir arī ilggadīgie zālāji, papuve, kur ierīkos jaunos stādījumus. Kopā saimniecībā apsaimnieko 150 ha zemes, atkarībā no darba apjoma strādā 10–15 darbinieki, sezonā pat 25–30 cilvēki.

Vairāk nekā 30 ābolu šķirnes

KS “Poceri” izveide un attīstība ir agronomu Modra Lāčplēša, Alda Bērziņa un grāmatvedes Ināras Spīdaines kopdarbs gandrīz 25 gadu garumā, kā arī gadu garumā veidotā kolektīva nopelns.  Nepārtraukta saimniecības pilnveidošana nodrošina tās pastāvēšanu konkurences apstākļos.  “Poceri” ir kooperatīva “Zelta ābele” sastāvā,  kurā apvienojušies  augļkopji no visas Latvijas. Tikai apvienojoties, audzētāji var sekmīgi startēt tirgū. Tas rada drošības sajūtu tādos gados kā iepriekšējais, kad var ievākt tikai 10% no vidējās citu gadu ražas. Dārzā aug vairāk nekā 30 ābolu šķirnes, to ražība ir ap 20 tonnām no hektāra. Pieprasītākās ābolu šķirnes ir: ‘Auksis’, ‘Kovaļenkovskoje’, ‘Konfetnoje’, ‘Belorusskoje Maļinovoje’, ‘Sinap Orlovskij’, pārstrādei – ’Rudens Svītrainais’, ’Antonovka’. Cenas ir ļoti svārstīgas. Ja tiek izmantoti starpnieku pakalpojumi, tad tie sastāda ievērojamu daļu cenas.

Saukas pagasta augļkopjiem 2017. gads nav bijis veiksmīgs. Pavasarī ražas veidošanos mazināja salnas, vasaras lietus veicināja slimību un kaitēkļu savairošanos. Darbošanās kooperatīvā sniedz arī iespēju piesaistīt ES atbalstu, kā arī slēgt līgumus ar veikalu tīkliem, piemēram, “Rimi”, “Maxima”, piedalīties programmā “Skolas auglis”. Programmu “Skolas auglis” Aldis Bērziņš vērtē kā labu un perspektīvu, bet daudz kas atkarīgs arī no skolas attieksmes.

Jauns produkts saimniecībā “Poceri” ir ābolu sula, taču to ražo nelielos apjomos savam klientu lokam. Agronoms Aldis Bērziņš uzskata, ka ābolu sula nevar konkurēt ar sulu dzērieniem, kas ir iekarojuši veikalu plauktus.

Uzcelta augļu noliktava

Saimniecībā ir uzcelta augļu noliktava ar 800 tonnu ietilpību, iegādāta šķirošanas līnija. Noliktavu labas ražas gados izmanto arī citi augļkopji, ir sadarbība ar z/s “Rutki”, SIA “Kapačmuiža” un citiem vietējiem ražotājiem.

Vidēji noliktavā glabājas apmēram 200–300 tonnu ābolu – tik, cik var realizēt vietējā tirgū. Pārējie āboli tiek realizēti uz Lietuvu, Poliju, kur ir pieprasījums pēc pārstrādes āboliem, jo tur ir lielas pārstrādes jaudas, bet audzēti galvenokārt tiek āboli svaigam patēriņam.

KS “Poceri” ir atvērta apmeklētājiem, te tiek rīkoti LLKC semināri, pieredzes braucieni no citiem reģioniem. Oktobra nogalē saimniecībā notika Jēkabpils konsultāciju biroja organizētās mācības “Kooperatīvu darbības attīstība, dažādošana un konkurētspējas palielināšana”. Saimniecību apmeklē augļkopības speciālisti, lai gūtu sev pieredzi, un zinātnieki, lai, izmantojot tās augļu dārzus, mācītu vainaga veidošanu, augļu dārzu kopšanas principus. 

Uzziņai

  • Viesītes novada Saukas pagasta lauksaimniecības produkcijas ražošanas, pārstrādes un realizācijas kopdarbības sabiedrība “Poceri”.
  • Uzņēmums dibināts 1993. gada 2. februārī.
  • Valdes priekšsēdētājs Modris Lāčplēsis.
  • Apsaimnieko 150 ha zemes.

Anita Putka, Jēkabpils nodaļas uzņēmējdarības konsultante

Foto galerija: 

Pievienot komentāru