Valkas novadā nosvinēta jau piektā “Lauku balle”

GalerijaPrint

Lai arī sākotnēji Valkas novada “Lauku balle”, kura notika jau piekto reizi, bija plānota kā pasākums, kas noslēdz ražas novākšanas sezonu, tad nu jau otro gadu balle notiek martā, īsi pirms jaunās sezonas sākuma. Tāpat kā citus gadus, pasākumā tika sumināti ne tikai novada lauksaimnieki, bet arī sakoptāko sētu saimnieki, kurus īpaši ar savām balvām atzīmēja arī Vidzemes reģiona atkritumu apsaimniekotājs SIA “ZAAO”.

Arī šogad novada lauku attīstības konsultante Sniedze Ragže uzrunāja pagastu pārvalžu vadītājus ar lūgumu ieteikt tos lauku saimniekus, kuriem teikt paldies novada pasākumā. Novada vadībai ir svarīgi, lai pēc iespējas vairāki lauku darba darītāji tiek pamanīti par ieguldījumu savu saimniecību attīstībā. Tā kā šis bija zināmā mērā jubilejas pasākums, tad īpaši tika piedomāts pie dāvanām, kuras pasniedza apbalvotajiem. Valkas lietišķās mākslas studijas “Saulīte” dalībnieces bija noaudušas latvju rakstu jostu fragmentus ar spēka zīmēm. Bet saimniekiem, kuru devumu novada attīstībā jo īpaši vēlējās atzīmēt Valkas novada vadība, novada mērs Vents Armands Krauklis pasniedza īpašas lielizmēra fotogrāfijas uz plastikāta pamatnes. Tās rotāja fotoattēls, kas tapis apbalvotās saimniecības sētā vai laukos. Šādas balvas saņēma Valkas pagasta graudkopības saimniecība z/s ”Kalnieši” (māsa un brālis Inese un Jānis Anžes) par izaugsmi kā ģimenes saimniecība un lielākā novada graudaudzētāja saimniecība, kura ir uzsākusi arī ražot lopbarību SIA “Valdro Agro” (Māra Bondare Petersena un Mogens Petersens). Savukārt no Ērģemes pagasta, kurš tradicionāli ir visspēcīgākais pagasts lauksaimniecības jomā, tika sveikts arī bijušais pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Krams, kurš vienmēr prata sadarboties un iesaistīt lauku saimniekus pagasta norisēs. Ērģemes pagastā ir ļoti daudz lielu un labu saimniecību, bet īpaši tika atzīmētas trīs. Pirmā – z/s “Dambīši” un tās īpašnieki Līvija un Mārtiņš Kreiļi, ne tikai par saimniecības izaugsmi, bet īpaši par atsaucību un dāsnumu. Savukārt no z/s “Lejasciņi” tika cildināti “vecais saimnieks” vectēvs Vilis Jansons, kurš saimniecību ir atdevis mazdēla Kristapa Sulas rokās, kura veiksmīgo darbu Latvijas mērogā 2017. gadā novērtēja ar “Sējēja” balvu kā veiksmīgo jauno saimnieku. Arī lielākais novada dārzeņu audzētājas z/s “Purmaļi“ saimnieks Vilnis Vehi ir no Ērģemes pagasta, un viņu var uzteikt ne tikai kā ļoti labu dārzeņu audzētāju, bet arī aktīvu pašdarbnieku. Savukārt Kārķu pagasta apbalvotie pārstāvēja ļoti atšķirīgas nozares. Sandra Pilskalne kā sabiedriskā darbiniece, kura veiksmīgi veido pagasta tēlu, Igors Ignatjevs kā biškopis, kura medus kvalitāte ir novērtēta Latvijas mērogā, un z/s ”Jasmīni”, kura ir bioloģiskā saimniecība, kas nodarbojas ne tikai ar gaļas liellopu un aitu audzēšanu, bet arī rūpējas par briežu dārzu. Vijciema pagasts var lepoties ar daudzām piena lopkopības saimniecībām, šoreiz īpaši tika sumināta z/s “Lācupu ferma” (Ingars Čakārnis) un Mārtiņa Simsona z/s “Jaunpunģi”, kuras ir modernizējušas saimniecību, piesaistot ES finansējumu. Viszināmākā no Vijciema pagasta ir z/s “Piekalnes”, kas ir viena no Latvijas sēklas kartupeļu audzētājām, liels paldies tika teikts tās īpašniecei Inārai Pakalnai, par to, ka viņa “netur sveci zem pūra” un labprāt dalās ar savām zināšanām ne tikai kartupeļu, bet arī citu kultūru audzēšanā. No Zvārtavas pagasta sveica divas saimniecības – lielāko piena lopkopības saimniecību z/s “Avoti”, tās īpašnieci optimisti Daigu Loginu un graudkopi, z/s ”Kāršupes” saimnieku Dairi Ziemiņu par neatlaidību saimniecības attīstībā.

Arī LLKC Valkas konsultāciju birojs, kā katru gadu, izmantoja iespēju, lai pateiktu paldies Valkas novadam par sadarbību un saviem klientiem par uzticību daudzu gadu garumā, šoreiz īpašais paldies un dāvanu ar LLKC logo saņēma Ērģemes pagasta saimniecības “Labārti” (Dzintars Jurševskis),  “Baltupes” (Valdis Miķelsons), ”Purmaļi” (Vilnis Vehi), Vijciema pagasta saimniecība “Jaunpunģi” (Mārtiņš Simsons). Īpaši atzīmējām arī Valkas pagasta z/s”Krastiņi” īpašnieku Viesturu Lārmani, kurš, pārņemot vecāku saimniecību, joprojām ir mūsu klients un arī pārstāv Valkas biroju LLKC klientu konsultatīvajā padomē.

Arī finanšu institūcijas “Altum” Valmieras filiāles vadītāja Olita Untāla un darbiniece Dace Kīna-Lūse bija ieradušas sveikt tās saimniecības, kuras attīstībai ir piesaistījušas līdzekļus no “Altum”.

Vakara gaitā mūs priecēja Turnas tautas nama pašdarbnieki un balles muzikanti Elizabete Zagorska ar grupu.

“Lauku balle” aizvadīta, un tagad visas domas un spēks tiek veltīts jaunajai darbu sezonai, kura, kā mēs visi ceram, būs vēl veiksmīgāka par iepriekšējām.

Valda Empele,

LLKC Valkas konsultāciju biroja uzņēmējdarbības konsultante

 

Foto galerija: 

Pievienot komentāru