Veiksmīgi darbojas “Mūsu Bio tirgus” Siguldā

GalerijaPrint

“Domā zaļi. Rīkojies viedi. Dzīvo veselīgi” – skaistu vērtību kopums, kuru iedomāties ikdienā  īstenojamu ir sarežģīti. Uzklausot šodienas saukļus par “videi draudzīgu saimniekošanu, klimata pārmaiņām u. c.”, iezīmējas tāda kā netverama ideoloģija. Kā tādu dzīvē, ikdienā ieviest? Izrādās, ka var. Siguldiešiem tas ir izdevies. Kā? Ar pašu svarīgāko – mūsu baudām vēderam un prātam.

Patlaban jau Pierīgas reģionā atpazīstamais “Mūsu Bio tirgus” ir pasākums, kura ietvaros tā apmeklētājiem ir iespēja baudīt tiešām dabiskus produktus, meistarklases jaunu prasmju ieguvei, ikdienas darbus veicot, un jautri pavadīt laiku kopā.

Tirgus vēstures pirmsākumi ir salīdzinoši neseni – 2018. gads, kad siguldiešu inciatīvas grupa, biedrība “Radītava Zaļā villa”,  sabiedrībai piedāvāja jaunu pasākumu “Green Fest 2018”. Tajā  par dabai, videi, sabiedrībai draudzīgu dzīves stilu tika aicināti izteikties sabiedrībā zināmi ļaudis, šādi cenšoties iedzīvināt sabiedrības izpratni par iespējām mums katram dzīvot zaļi, rīkoties viedi un dzīvot veselīgi.

Kuplinot festivāla pasākuma norisi, kā paralēla aktivitāte tika organizēts bioloģiski un videi draudzīgi audzētu produktu un mājražotāju tirgus. No 2018. gada pirmajiem soļiem,šodien tapis jau tradicionāls, reģionāli (pat nacionāli) atpazīstams tirgus, 2020. gadā iegūstot savu nosaukumu un zīmolu “Mūsu Bio tirgus”.

Tirgus idejas pamatlicējas ir tiešās pirkšanas kustības pārstāve Liene Klišāne un platformas “Siguldas saime” organizatore Dace Mežavilka. Abu satikšanās un piedalīšanās “Green Fest 2018” ir aizsākusi jaunu, aktuālu iniciatīvu. Veiksmīgas sakritības rezultātā izrādījās, ka organizatorēm ir līdzīgas vērtības, lūkojoties pēc kvalitatīviem pārtikas produktiem. “Mums ir svarīgi, kādus produktus izvēlamies savā pārtikas grozā, un tas, ka šis produkts ir audzis tieši mūsu zemē,” tā par kopīgo saka pašas tirgus organizatores.

Patlaban “Mūsu Bio tirgus” no iniciatīvas pakāpeniski pāraug jau mērķtiecīgi organizētā pasākumā. Lai organizētu tirgu, tika nodibināta biedrība “Uz zaļā zara” ar skaidri definētiem mērķiem:

* atbalstīt videi un cilvēkiem draudzīgu, efektīvu un ilgtspējīgu saimniekošanu – produktu ražošanu un pakalpojumu sniegšanu;

* popularizēt lauksaimniecības zemes izmantošanu ekoloģiski tīra, sezonāla, uz vietējām tradīcijām balstīta produkta radīšanai;

* veicināt bioloģisko un ilgtspējīgu produktu nokļūšanu līdz patērētājam, organizējot tirgus un citus pasākumus;

* sekmēt videi draudzīgu pārtikas patēriņu.

Tirgus uzdevums ir iepazīstināt plašāku publiku ar vietējām bioloģiskajām zemnieku saimniecībām, amatniekiem un meistariem, to daudzveidīgo produkcijas klāstu, cerot, ka veidosies turpmākas sadarbības saites starp vietējiem ražotājiem un patērētājiem.

No “Mūsu Bio tirgus” pirmsākumiem aizvadīti vismaz desmit  tirgus pasākumi. Ar lielu rūpību tiek pārdomāta un organizēta katra tirgus diena, lai tirgus kā pasākums ir sezonāls, interesants ģimenēm un baudāms pašiem tirgotājiem. Katra tirgus diena tiek plānota saistībā ar norisēm dabā un sabiedrībā, piemēram, stādīšanas laiks pavasarī, zāļu vākšanas laiks vasaras Saulgriežos, festivāls “GreenFest”, ražas vākšanas laiks,  tādējādi akcentējot ideju vai kādu no produktu grupām. 

Tirgus dalībnieki tiek īpaši piemeklēti un aicināti. Par galveno kritēriju tirgotāju atlasē ir noteikta produkta izcelsme un tapšanas veids (amatniecībā). “Ieeja tirgū” dota tikai bioloģiski sertificētiem jeb videi draudzīgā veidā augušiem pārtikas produktiem. Tirgus organizatores uzņemas sava veida kvalitātes zīmes lomu, apstiprinot katru tirgus dalībnieku un šādi apsolot pircējam iegādātā  produkta kvalitāti un dabiskumu.

Tirgus dalībnieku sastāvs tiek izvērtēts atbilstoši izvirzītajām vērtībām un konceptam, bet pamatā tās ir šādas dalībnieku grupas:

1) bioloģiski sertificētas vai pārejas periodā esošas zemnieku saimniecības un mājražotāji no Pierīgas reģiona, kā arī  attālākiem Latvijas novadiem;

2) amatnieki un meistari, kuri pārstāv Latvijas tradicionālās amatniecības nozares (keramika, pinumi, kokamatniecība, adījumi un tekstilizstrādājumi aušanas vai izšūšanas tehnikā);

3) vietējie uzņēmēji, kuri attīsta jaunus, ilgtspējīgus produktus vai ar savu produktu veicina videi draudzīgu dzīvesveidu, sociālie uzņēmumi.

Izvēloties tirgotājus, primāri tiek aicināti tirgus atrašanās vietas novada un tuvāko novadu zemnieki un ražotāji, lai dotu iespēju tirgotājiem un pircējiem dibināt kontaktus turpmākai ikdienas sadarbībai. Kā arī “Mūsu Bio tirgus” organizatores iedrošina vietējos Siguldas meistarus iznākt no darbnīcām un parādīt savas prasmes meistarklasēs. Tirgus viešņas bijušas mezglotāja un zāļu sieva, sarīkota koka darbnīca bērniem un ēst gatavošanas meistarklases.

Visbiežāk tirdziņā var iegādāties: svaigus un pārstrādātus  sezonas dārzeņus, ogas, augļus, piena produktus, gaļu, maizi, medu un konditoreju, keramiku, koka izstrādājumus, sveces un ziepes, pītus grozus un tekstilizstrādājumus, kā arī stādus un dabīgo mēslojumu dārzam.

Lai pircējiem būtu interesantāk, katra tirgus diena tiek kuplināta  ar līdz tam neredzētiem dalībniekiem, un akcentēti tiek tirgū pieejamie aktuālie produkti. Piemēram: rudens tirgus dienās tiek  aicināti stādu audzētāji, vasaras siltajos mēnešos –

amatnieki ar Saulgriežiem raksturīgu piedāvājumu (pinumi, austi amatnieku izstrādājumi u. c.), Ziemas saulgriežos pircējus priecē piparkūku daudzveidība.

Kā latviešiem pieņemts, tirgus ir vieta, kur atpūsties, smelties spēka rezerves kā vēderam, tā dvēselei. Katrā tirgus dienā apmeklētājiem (arī tirgotājiem) tiek piedāvāta iespēja piedalīties  meistarklasēs, katrā reizē citā jomā. Mazajiem tirgus dalībniekiem profesionālu meistaru pavadībā ir iespēja apgūt galdniecības darbus jeb pīšanu, jeb saldumu našķu gatavošanu un citas vēlāk mājās noderīgas iemaņas. Pieaugušos priecē kulinārās meistarklases un amatnieku darbnīcas.

“Mūsu Bio tirgus” pakāpeniski iedzīvina festivāla “Green Fest”  iezīmētās vērtības: “Domā zaļi. Rīkojies viedi. Dzīvo veselīgi”. Veroties sabiedrības atzinībā, šķiet, tas būs izdevis.

Ja pandēmijas ierobežojumi dos iespējas, arī 2021. gadā plānots tirgu turpināt kā regulāru ikmēneša projektu. Runājot par tālāku attīstību, tirgus organizatores sevi ir iezīmējušas kā starpnieku starp ražotāju un patērētāju, cerot, ka šis process būs auglīgs un turpinās satikties cilvēki ar līdzīgām vērtībām!

Materiāls ir tapis sadarbībā ar  “Mūsu Bio tirgus” organizatorēm Daci Mežavilku un Lieni Klišāni.

Mūsu Bio tirgus”

* Kopumā piedalījušies aptuveni 60–70 dažādi tirgotāji, daudzi ierodas atkārtoti.

* Vidēji katrā tirgū ir 25–35 tirgotāji.

* Katrā tirgus reizē ir aptuveni 400–500 apmeklētāju.

* Pārtikas un nepārtikas produktu sadalījums ir aptuveni 50:50.

Kristīne Ragaine-Volnianko
LLKC Pierīgas biroja vadītāja

Foto: no “Mūsu Bio tirgus” arhīva

Foto: Dace Mežavilka

Foto galerija: 

Pievienot komentāru