Zemgales vidusskolas skolēni apciemo Bebrenes profesionālo vidusskolu

GalerijaPrint

LLKC Daugavpils konsultāciju birojs 28. maijā rīkoja pieredzes apmaiņas braucienu Daugavpils novada Zemgales vidusskolas skolēniem. Pasākuma mērķis bija iepazīstināt skolēnus ar Bebrenes vispārizglītojošo un profesionālo vidusskolu un tajā apgūstamajām profesijām, apmeklēt LPKS “Sēlijas āres” piederošo rapšu eļļas ražotni un iepazīties ar ražošanas procesu, kā arī  doties uz SIA “Green Pik Lat” Daugavpils novadā, Laucesas pagastā, kur skolēni iepazinās ar vermikomposta un biozemes ražošanas procesiem.

Bebrenes vispārizglītojošajā un profesionālajā vidusskolā skolēnus laipni sagaidīja tehnikuma skolotāji un izstāstīja par mācību iestādē piedāvātajām specialitātēm un mācību programmām: nākamie audzēkņi var izvēlēties mācīties pavārmākslu, lauku tūrismu vai veterinārmedicīnu. Skolēniem bija iespēja apskatīt profesionālās skolas darbnīcas un  laboratoriju, bija praktiskais darbs – viņi kopā ar pasniedzējiem  cepa cepumus un izpētīja liellopu anatomiju.

LPKS “Sēlijas āres” atrodas Ilūkstes novada Eglaines pagastā. Uzņēmums tika izveidots 2007. gadā. Uzņēmuma vadītāja skolēniem izstāstīja un parādīja visu eļļas ražošanas procesu. Saimniecība eļļas ražošanai izmanto pašu audzētu rapsi. Saražotā eļļa tiek realizēta gan vietējos mazumtirdzniecības veikalos, gan arī tiek piegādāta ieliem uzņēmumiem. Ar jaunākajām eļļas spiedēm no vienas tonnas rapša sēklas tiek iegūti apmēram 270 litri rapšu eļļas. Rapšu spraukumus, kuri tiek iegūti kā blakusprodukts, iepērk Ilūkstes novada un blakus esošo novadu zemnieki, jo tā ir ļoti vērtīga piedeva lopbarībā.

SIA ”Green Pik Lat” atrodas Daugavpils novada Laucesas pagastā. Uzņēmums tika izveidots 2011. gadā. Uzņēmuma pārstāvis izstāstīja un parādīja visu darba procesu. ”Green Pik  Lat” ražošanas procesā tiek izmatoti tikai un vienīgi govju kūtsmēsli. Kūtsmēslus pārstrādā sliekas ”Starateļ”. Vermikomposta ražošanā ietilpst šādi galvenie procesi:

substrāta vai tā saucamā komposta sagatavošana (slieku barība); slieku ievietošana substrātā/kompostā; slieku ievietošana substrātā/kompostā; slieku kopšana un piebarošana; slieku izņemšana; vermikomposta izejvielas pēcapstrāde.

No 1 tonnas izejvielas, kuras mitrums 70-80%, iegūst 600 l biohumusa, kura mitrums 45-50%. Liellopu kūtsmēslu pārstrāde par gatavu produkciju tehnoloģiskais cikls ilgst 6-8 mēnešus.

Skolēni ļoti atzinīgi vērtēja šādu izglītojošo braucienu, jo tā bija iespēja iegūt informāciju par vienu no tuvākajām lauksaimniecības izglītības iestādēm, kur ir iespēja turpināt mācības, pabeidzot pamatskolu, kā arī bija iespēja iegūt informāciju par saimniecībām, kādas ir Daugavpils un Ilūkstes novados.

Pasākums notika VLT aktivitātes “Informatīvie pasākumi jauniešiem un skolēniem” ietvaros.

Ņina Sisa,

Daugavpils novada lauku attīstības konsultante

Foto galerija: 

Pievienot komentāru