Jaunumi

Daži svarīgi rādītāji algu aprēķiniem 2013. gadā

Minimālā mēneša darba alga

200 Ls

Stundas tarifa likme

Uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas vajadzībām par 2012. taksācijas gadu ir piemērojami šādi rādītāji:

1. vidējās svērtās īstermiņa kredītu procentu likmes kredītiestādēs 2012. gada decembrī:

Par vienkāršoto nodokļa rēķinu

Valsts ieņēmumu dienests metodiskajā materiālā skaidro problēmas ar vienkāršotajiem nodokļa rēķiniem saskaņā ar PVN likuma 126. pantu.

Zem sniega segas Jeru pagasta zemnieku saimniecības «Krauklīši» laukos vismaz hektāra platībā dus avenāji. Pavasaris nav aiz kalniem, un saknes droši vien jau sačukstas un spriež par augšanu, zaļošanu un izplešanos.

Šī gada janvārī notika ikgadējā Krāslavas novada tūrisma uzņēmēju kopsapulce, kas katru gadu tiek rīkota kādā no novada tūrisma mītnēm.

2013. gada janvārī tika publicēti un stājās spēkā vairāki jauni MK noteikumi, kas izdoti saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likumu.

Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība

Lapas