Nozares jaunumi

11. Jūnijs 2019.
Zivsaimniecība
Lai saņemtu atļauju roņu līķu izmantošanai, zvejniekam jāiesniedz iesniegums atļaujas saņemšanai Dabas aizsardzības pārvaldē (DAP). Iesnieguma veidlapa ir atrodama DAP tīmekļa vietnē: www.daba.gov.lv-->...
11. Jūnijs 2019.
Zivsaimniecība-Piekrastes teritoriju attīstība / ZVRG
Lilastē “ Interreg Europe” programmas projekta “Reģionālā attīstība, sekmējot piekrastes zvejniecības kultūras mantojuma potenciālu Eiropā/Cherish”ietvaros maijā notika sanāksme “Zvejniecības kultūras...
11. Jūnijs 2019.
Zivsaimniecība
LLKC sadarbībā ar Zemkopības ministriju organizēja divu dienu semināru ciklu “Iespējas, pieredze un izaicinājumi iekšējo ūdeņu resursu apsaimniekošanā”. Semināri tika veidoti ar mērķi stāstīt, skaidrot un...
11. Jūnijs 2019.
Zivsaimniecība
Institūta “BIOR” pētnieki sadarbībā ar LLKC turpina dažādu karpu šķirņu mazuļu audzēšanas un salīdzināšanas pētījumu. Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” zivju...
7. Jūnijs 2019.
Uzņēmējdarbība-Skolas
Lai skolēnos radītu interesi un izpratni par lauksaimniecību un uzņēmējdarbības iespējām laukos, LLKC Madonas birojs divās Varakļānu novada skolās – Varakļānu vidusskolā un Murmastienes pamatskolā – organizēja...
7. Jūnijs 2019.
Uzņēmējdarbība-Skolas
LLKC Daugavpils konsultāciju birojs 28. maijā rīkoja pieredzes apmaiņas braucienu Daugavpils novada Zemgales vidusskolas skolēniem. Pasākuma mērķis bija iepazīstināt skolēnus ar Bebrenes vispārizglītojošo un...
6. Jūnijs 2019.
Lauku telpa-Viedie ciemi
Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā, 1. jūnijā, sadarbībā ar LLKC Kuldīgas lauku konsultāciju biroju organizējām diskusiju par Alsungas novada jauniešu iesaisti novada aktivitātēs”. Pasākums norisinājās...
6. Jūnijs 2019.
Zivsaimniecība
Rīgas plānošanas reģions jūras piekrastes teritorijā izsludina fotokonkursu “Zvejnieku kopienu mantojums” (teritorijā ietilpst Engures novads, Jūrmala, Rīga, Carnikavas, Saulkrastu, Limbažu un Salacgrīvas...
4. Jūnijs 2019.
Lauksaimniecība
Pāvilostas novada Vērgales pagasta zemnieku saimniecībā “Sproģi” 29. maijā notika lauka diena par dažādu mēslošanas līdzekļu lietošanas demonstrējumu laukaugu sējumos, lietojot tos dažādās kultūraugu...
4. Jūnijs 2019.
Lauku telpa
Īstenots biedrības “Moto klubs Spieķi Vējā” un Balvu novada pašvaldības kopprojekts par BMX trases un disku golfa laukuma izveidošanu Balvos . Vispirms tika atklāts un iedzīvotāju lietošanai nodots disku golfa...

Lapas