Nozares jaunumi

1. Februāris 2018.
Lauku telpa-Mājražošana , Pārtika-Mājražošana
Kopumā 1660 uzņēmumu no 66 pasaules valstīm, tajā skaitā 10 no Latvijas, pulcējās ikgadējā staptautiskajā pārtikas, lauksaimniecības un dārzkopības izstādē “Grune Woche 2018” (“Zaļā nedēļa 2018”), kas janvāra...
1. Februāris 2018.
Lauksaimniecība
Šīs apspriešanas rezultāti tiks izmantoti, lai izstrādātu Eiropas Komisijas novērtējuma secinājumus, kas savukārt tiks izmantoti, gatavojot kopējo lauksaimniecības politiku laikposmam pēc 2020. gada. Aptaujas...
30. Janvāris 2018.
Lauku telpa-Sadarbība, inovāciju darba grupas
Piektdien, 26. janvārī, beidzās pieteikšanās uz atbalstu Eiropas Inovāciju partnerības (turpmāk EIP) lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai. Jau zināms, ka Lauku atbalsta...
23. Janvāris 2018.
Lauksaimniecība
Būves celtniecības galarezultāts ir atkarīgs no daudziem faktoriem, pirmkārt, no būvprojekta un darbu plānošanas kvalitātes; otrkārt, no izvēlēto būvmateriālu un būvniecības sistēmu kvalitātes; treškārt, no...
22. Janvāris 2018.
Lauku telpa
Vietalvas piensaimnieku kooperatīvās sabiedrības “Bites” biedri aizvadījuši tradicionālo gada piensaimnieku balli. Kooperatīvs ir apvienojis vairāk nekā 30 biedrus no Vietalvas, Sausnējas, Klintaines un...
11. Janvāris 2018.
Zivsaimniecība-Piekrastes zvejniecība
Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla aktivitātes “Nozaru organizāciju kapacitātes celšanas pasākumi” ietvaros biedrība „Latvijas Zvejnieku federācija” izstrādājusi ziņojumu, kurš ietver aprakstu par...
11. Janvāris 2018.
Zivsaimniecība-Akvakultūra
Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla aktivitātes “Nozaru organizāciju kapacitātes celšanas pasākumi” ietvaros biedrība „Latvijas Zivju audzētāju asociācija” izstrādāja ziņojumu, kurš ietver aprakstu par...
9. Janvāris 2018.
Uzņēmējdarbība-Mājražošana , Pārtika-Mājražošana
Bērzpils pagastā dzīvo, saimnieko un strādā Ilona un Ivars Seņkas. Saimniekošanu viņi uzsākuši 2005. gadā, nodibinot zemnieku saimniecību “Dižarāji”. Pirms pāris gadiem Ilona nolēma pievērsties arī...
9. Janvāris 2018.
Uzņēmējdarbība
Latvijā augļu dārzi aizņem 0,37% no lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības. Augļkopības saimniecību lielums ir ļoti dažāds – lielākoties mazās saimniecības, kuru platība nepārsniedz 3 ha, bet tādas...
9. Janvāris 2018.
Uzņēmējdarbība , Pārtika
Zemnieku saimniecībā “Piesaule” pirmie lielogu dzērveņu stādījumi tika ierīkoti 1994. gadā, tikai 0,12 ha platībā , Sārāju purvā Valdemārpils lauku teritorijā. Pakāpeniski stādījumi palielināti no pašu iegūtā...

Lapas