Nozares jaunumi

20. Maijs 2014.
Zivsaimniecība-Zivsaimniecības sadarbības tīkls
Gala ziņojums pamatnosacījumu izstrādē “Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam” pasākumam „Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus”
19. Maijs 2014.
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs no 2. līdz 4. jūnijam organizē semināru par laukaugu audzēšanas tehnoloģijām, augu barības elementiem, kaitēkļu un slimību ierobežošanu, ievērojot vides...
19. Maijs 2014.
Zivsaimniecība-Pieredzes apmaiņas braucieni
Latvijas zivsaimniecības speciālistu pieredzes brauciens uz Krieviju, Santpēterburgas apkaimi, deva iespēju atjaunot abu valstu zinātnieku savstarpējos kontaktus un apspriest turpmākās sadarbības iespējas...
19. Maijs 2014.
Lauku telpa
“Šitās govis grūti slaukt!”. “Kā, tie ir vīķi, nevis rapsis?”. “Tu mani izaicini? Lecam maisos, redzēs, kurš ātrāks!”. Šādi un līdzīgi izsaucieni, sarunas un replikas nepārtraukti skanēja ap Latvijas Lauku...
16. Maijs 2014.
Pārtika-Mājražošana
LLKC Tukuma nodaļa martā novada mājražotājiem organizēja diskusiju par kopdarbības veicināšanu. Tās dalībnieki, lai mācītos un gūtu pieredzi, izteica vēlmi doties pieredzes apmaiņas braucienā. Tādēļ VLT...
16. Maijs 2014.
Lauksaimniecība
LLKC Lopkopības kompetenču centrs un Lopkopības nodaļas speciālisti „Zālēdāju projekta” ietvaros demonstrējumu tīkla saimniecībās vasaras sezonā rīko fermu dienas. Tās 13. maijā risinājās zemnieku saimniecībā...
13. Maijs 2014.
Lauku telpa-Jauniešiem
Maija sākumā Latvijas Lauku konsultāciju centrā viesojās studentu grupa no Zviedrijas, kurai tika piedāvāta iespēja piedalīties pieredzes apguves braucienos trīs dažādos maršrutos. Viens no tiem bija pa...
13. Maijs 2014.
Lauku telpa-Jauniešiem
Aprīļa pēdējās dienās, kad ārā svilpoja pavasara siltais vējš, mēs – LLKC Preiļu nodaļas vadītāja Mārīte Vucenlazdāne, uzņēmējdarbības konsultante Jolanta Augšpūle un Līvānu novada lauku attīstības konsultante...
13. Maijs 2014.
Uzņēmējdarbība-Uzņēmējdarbība
Lai maksimāli tuvinātu izglītības procesu reālajai ražošanai, sekmējot ātrāku izglītojamo integrāciju darba tirgū, LLKC koordinē plašu mācību prakšu saimniecību tīklu visā Latvijas teritorijā. Šajā procesā...
13. Maijs 2014.
Uzņēmējdarbība-Atbalsta pasākumi
Lai apgūtu lauksaimniecības pamatu zināšanas, nepieciešams tikai dators, interneta pieslēgums un vēlme mācīties. LLKC piedāvā tālmācībā apgūt šobrīd aktuālo profesionālās pilnveides izglītības programmu „...

Lapas