Nozares jaunumi

16. Janvāris 2013.
Uzņēmējdarbība-Finansēšana
2012. gada 11. decembrī pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr. 868 „Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem 2013. gadā". VSAOI likmes...
16. Janvāris 2013.
Uzņēmējdarbība-Finansēšana
2012. gada 11. decembrī ir pieņemti MK noteikumi Nr. 858 „Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksāšanas kārtība". Noteikumi nosaka kārtību, kādā: iekasē,...
16. Janvāris 2013.
Uzņēmējdarbība-Finansēšana
Īstenojot valsts sociālo politiku darba, sociālās aizsardzības, bērnu tiesību aizsardzības, bērnu un ģimenes lietu, kā arī cilvēku ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju jomā, Labklājības ministrija (LM) informē...
16. Janvāris 2013.
Uzņēmējdarbība-Finansēšana
No 2013. gada 1. janvāra spēkā stājies Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likums. Katrā ziņā visiem, kas veic saimniecisko darbību, un īpaši tiem, kas ir PVN maksātāji, noteikti ir jāiepazīstas ar jaunā likuma...
16. Janvāris 2013.
Uzņēmējdarbība-Finansēšana
Saeimā 2012. gada 15. novembrī tika pieņemti grozījumi likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli". Grozījumi likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli" 3. pantā nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa likmi vai likmes no...
16. Janvāris 2013.
Uzņēmējdarbība-Finansēšana
LAD informē, ka, pamatojoties uz nepietiekamo finanšu līdzekļu piešķīrumu 2012. gada 14. februāra MK noteikumu Nr. 112 „Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību" 6. nodaļai „...
16. Janvāris 2013.
Uzņēmējdarbība-Finansēšana
Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka saskaņā ar Padomes 2009. gada 19. janvāra Regulas (EK) Nr. 73/2009 123. panta 2. punktu vienotā platības maksājuma atbalsts valstī kārtējā gadā pārsniedz kopējo...
3. Janvāris 2013.
Pārtika-Mājražošana
2012.g. novembrī Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novadu lauku attīstības speciālistiem bija iespēja viesoties jaunā Kuldīgas uzņēmumā SIA „Garšu fabrika”, kur top augstas kvalitātes sausās garšvielas bez sāls...
18. Decembris 2012.
Zivsaimniecība-Pieredzes apmaiņas braucieni
14.decembrī Balvenieši devās ZST un SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Balvu nodaļas rīkotajā pieredzes apmaiņas braucienā uz Krustpils novada Kūku pagasta zemnieku saimniecību "Kalves",...
20. Novembris 2012.
Zivsaimniecība-Demonstrējumi
Baltijas jūras ziemeļu un centrālajos rajonos pēdējā gadu desmitā strauji aug pelēkā roņa populācija, kas rada konfliktu starp roņiem un piekrastes zveju. Roņu postījumi lomos un zvejas rīkos zvejniekiem rada...

Lapas