Nozares jaunumi

21. Novembris 2017.
Uzņēmējdarbība-Jauniešiem (UZN)
Oktobrī un novembrī notika Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Liepājas nodaļas rīkotās mācības jauniešiem. To ietvaros bija iespēja apgūt daudz praktisku zināšanu saistībā ar idejas ģenerēšanu,...
21. Novembris 2017.
Lauksaimniecība
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Krāslavas birojs organizēja divu dienu arodapmācības lauksaimniekiem – “Pasākumi augsnes un ūdens resursu aizsardzībai no lauksaimniecības darbības izraisītā...
Par alus darīšanu aizrautīgi stāsta Cesvaines alusdarītavas īpašnieki Ainārs Leimanis un Rūdolfs Eglītis
16. Novembris 2017.
Lauku telpa-Vietējās rīcības grupas
Madonas novada fondam šajā plānošanas periodā vietējās teritorijas attīstībai ELFLA fonda ietvaros pieejami 2 076 000 eiro, no tiem 55,68% novirzīti uzņēmējdarbības attīstībai. Kopā 2016. un 2017. gadā...
16. Novembris 2017.
Uzņēmējdarbība-Jauniešiem (UZN), -Aatbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai
LLKC Rēzeknes nodaļā ikgadējās jauniešu mācības noslēdzās 3. novembrī ar biznesa ideju prezentēšanu un sertifikātu par mācību programmas apgūšanu izsniegšanu. Arī šogad dalībnieku biznesa idejas bija ļoti...
15. Novembris 2017.
Uzņēmējdarbība-Jauniešiem (UZN), -Skolas
Pateicoties sadarbībai, kas izveidojusies strap Tērvetes novada pašvaldību, Augstkalnes vidusskolu un LLKC Dobeles konsultāciju biroju, jau otro reizi 3. novembrī Augstkalnē noritēja konkurss 7.-11. klašu...
15. Novembris 2017.
Lauksaimniecība
LLKC Preiļu konsultāciju biroja lopkopības interešu grupas tēma 2017. gadā ir „Kvalitatīva rupjā lopbarība un ganāmpulka veselība, produktivitāte.” Uz kārtējo, nu jau piekto tikšanos interešu grupas dalībnieki...
Zane Kalniņa, SIA “Devude” izveidotāja
14. Novembris 2017.
Uzņēmējdarbība
Priekuļu novada Mārsnēnu pagastā top skaisti koka dekori kāzām un sagataves rokdarbniekiem – visiem radošajiem cilvēkiem. Radīt mazas lietas ar lielu nozīmi – tāda ir uzņēmuma SIA “Devude” misija. Uzņēmumu...
14. Novembris 2017.
Uzņēmējdarbība , Lauksaimniecība
Ilūkstes novada Dvietes ciemata nomalē atrodas lauku sēta “Vidzemnieki”, kur dzīvo un čakli darbojas Glaudānu ģimene ar sešiem audžubērniem. Ģimenē izveidojušās gadsimtu ilgas tradīcijas, kas pārmantojas no...
14. Novembris 2017.
Lauksaimniecība-Mājražošana , Pārtika-Mājražošana
Zemnieku saimniecībā ”Ošenieki” saimnieko Aivars Ošenieks ar ģimeni. Saimniecība dibināta 1997. gadā, bet, vēloties saimniekot videi draudzīgi un audzēt uzturam augstvērtīgus produktus, 2008. gadā reģistrēta...
14. Novembris 2017.
Uzņēmējdarbība
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Liepājas nodaļa 6. un 7. novembrī piedāvāja divu dienu bezmaksas izglītojošo semināru par lauku tūrisma piedāvājuma izveidi un pilnveides iespējām saimniecībā (...

Lapas