Nozares jaunumi

19. Novembris 2019.
Uzņēmējdarbība-Jauniešiem (UZN), -Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai
Arī LLKC Aizkraukles birojā noslēdzies tradicionālais konkurss jauniešiem „Laukiem būt!”, kurā šogad bija pieteikušies12 dalībnieki. Mācības LLKC Aizkraukles birojā ilga no 4. oktobra līdz 7. novembrim un...
19. Novembris 2019.
Uzņēmējdarbība-Jauniešiem (UZN), -Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai
Katru gadu atrodas jaunieši, kuri vēlas iegūt zināšanas uzņēmējdarbības uzsākšanā un attīstīšanā. Lai būtu iespēja sarīkot pilnvērtīgu un interesantu pasākumu gan jauniešiem, gan lektoriem, šogad apvienojās...
15. Novembris 2019.
Lauku telpa-Inovācijas
Lauku atbalsta dienests ir finansiāli atbalstījis sadarbības projekta “Jaunas tehnoloģijas izstrāde augu mēslošanas līdzekļu ražošanai no biogāzes ražotnes fermentācijas atliekām – digestāta un šķeldas...
14. Novembris 2019.
Lauku telpa-Inovācijas
Nīderlandes Eiropas Inovāciju partnerības (EIP) darba grupa pēta inovatīvus risinājumus, kā kukurūzas audzēšanai ilggadīgajos zālājos neizmantot glifosātus, lai nozare būtu klimatam un bioloģiskajai...
14. Novembris 2019.
Zivsaimniecība
Kādai būt zivsaimniecības nozarei jaunajā Eiropas Savienības finanšu plānošanas periodā, kas nepieciešams tajā strādājošajiem sekmīgai attīstībai? Uz šiem un citiem nozarei aktuāliem jautājumiem atbildes tiks...
13. Novembris 2019.
Uzņēmējdarbība-Jauniešiem (UZN), -Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai
Arī šogad LLKC Saldus birojs organizēja jauniešu mācības uzņēmējdarbības veicināšanai. Oktobrī visi interesenti tika aicināti uz mācību un konkursa “Laukiem būt!” informatīvo dienu, lai iepazītos ar...
13. Novembris 2019.
Uzņēmējdarbība-Jauniešiem (UZN), -Skolas
Oktobra beigās un novembra sākumā notika LLKC Aizkraukles nodaļas rīkotā informatīvā tikšanās Daudzeses skolā un brauciens uz saimniecībām. Daudzeses pamatskolas skolēni informatīvajā pasākumā iepazinās ar...
12. Novembris 2019.
Uzņēmējdarbība-Skolas
Smiltenes novada Blomes pamatskolas skolēniem pieredzes braucienā bija iekļauts trīs saimniecību apmeklējums. Lai skolēniem rastos dažāds priekšstats par to, kas tad tiek darīts laukos, izvēlētās saimniecības...
12. Novembris 2019.
Uzņēmējdarbība , Pārtika
Iznācis LLKC informatīvā izdevuma “Lauku Lapa” novembra numurs. VLT Sekretariāta lauku attīstības eksperte Liene Feldmane sāk materiālu sēriju par kooperāciju, sākumā uzdodot jautājumu: Sadarbība – kāpēc man...
12. Novembris 2019.
Zivsaimniecība-Pieredzes apmaiņas braucieni
Lauku saimnieku un interesentu grupa 18. oktobrī devās LLKC Madonas nodaļas rīkotajā pieredzes apmaiņas braucienā uz Krustpils novada Kūku pagasta zemnieku saimniecību “Kalves”, lai papildinātu zināšanas un...

Lapas