Aicina pieteikties atbalstam par roņu radītajiem zaudējumiem

No 11.maija līdz 15.jūnijam Lauku atbalsta dienests aicina piekrastes zvejniekus iesniegt projektu pieteikumus pasākumā “Kompensācijas shēma par nozvejas zaudējumiem, kurus radījuši aizsargājamie zīdītāji”. Kopējais pieejamais finansējums ir 300 000 eiro.

Atbalsta mērķis ir sniegt finansiālu atbalstu piekrastes zvejniekiem, lai segtu aizsargājamo zīdītāju (roņu) radītos zaudējumus to zvejas rīkiem un nozvejai. Šogad kompensācija tiks piešķirta par 2019.gadā radītajiem zaudējumiem. Finansējuma apmērs pretendentam būs atkarīgs no tā nozvejas apjoma kalendārajā gadā, uz ko tiek attiecināts zivju vērtības koeficients (katrai zivju sugai individuāli) un roņu radīto zaudējumu koeficients (atkarīgs no zivju sugas).

Uz atbalsta var pretendēt gan juridiskas, gan fiziskas personas, kas nodarbojas ar komerciālo zveju Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos. Galvenais nosacījums finansējuma saņemšanai ir, lai atbalsta pretendentam 2019.gadā ir bijusi zvejas atļauja (licence) un dienā, kad tiek iesniegts projekta pieteikums, ir spēkā esoša zvejas atļauja (licence).

Atbalsta pretendentam Lauku atbalsta dienestā ir jāiesniedz projekta iesniegums un atbalsta pretendenta deklarāciju. Projekta iesnieguma veidlapa pieejama mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā “Atbalsta veidi” – “Projekti un investīcijas”.

Projektu iesniegumus var iesniegt LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS), papīra formā klātienē vai parakstītus ar drošu elektronisko parakstu. Tālrunis uzziņām 67095000.

Dienests atgādina, ka ārkārtējās situācijas laikā klientus klātienē neapkalpo!

 

Informāciju sagatavoja Lauku atbalsta dienesta Sabiedrisko attiecību daļa

Pievienot komentāru