Aicinām zivsaimniekus piedalīties darba grupās!

Zemkopības ministrija aicina visus ieinteresētos zivsaimniecības nozares pārstāvjus piedalīties vairākās darba grupās.

Tāstiks organizētas atsevišķi katram zivsaimniecības sektoram, lai informētu par Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2021.-2027. gadam izstrādes procesu, pārrunātu SVID analīzi un identificētu vajadzības Eiropas Jūrlietu, zivsaimniecības un akvakultūras fonda atbalstam nākamajā plānošanas periodā.

Darba grupas/prezentācijas nosaukums un ieplānotie datumi:

17. septembris (ZM 2. stāva zāle) – Eiropas Jūrlietu, zivsaimniecības un akvakultūras fonda (2021.-2027.) atbalsts zvejniecībai.

30. septembris (ZM 3. stāva zāle) – Eiropas Jūrlietu, zivsaimniecības un akvakultūras fonda (2021.-2027.) atbalsts akvakultūrai.

2. oktobris (ZM 3. stāva zāle) – Eiropas Jūrlietu, zivsaimniecības un akvakultūras fonda (2021.-2027.) atbalsts zvejas un akvakultūras produktu apstrādei.

8. oktobris (ZM 3. stāva zāle) – Eiropas Jūrlietu, zivsaimniecības un akvakultūras fonda (2021.-2027.) atbalsts sabiedrības virzītas vietējās attīstības īstenošanai zivsaimniecībai nozīmīgajās teritorijās.

Pievienot komentāru