Aktuāli par Latvijas nozveju Baltijas jūrā

Šī gada otrajā ceturksnī galvenie liegumi ir sekojoši:

Piekrastē un pārējos Latvijas teriotriālajos ūdeņos zvejas liegums ir no 16. aprīļa līdz 15. maijam, izņemot zveju ar zivju un lucīšu murdu, akmeņplekstu tīkliem, reņģu specializēto zveju, kā arī zveju posmā no Ovīšu raga līdz Latvijas dienvidu robežai ar zivju tīkliem.

Iekšējos ūdeņos aizliegts zvejot un iegūt jebkādas sugas zivis visās ūdenstilpēs, izņemot zveju zinātniskai izpētei un citos īpašos nolūkos: ar zivju tīkliem – no 1. marta līdz 15. jūnijam; ar zivju murdiem – no 16. aprīļa līdz 31. maijam.

Latvijas kvotas un nozveja Baltijas jūrā 2018. gadā (t, lašiem – gab.)

Suga

Kvota

Nozveja

Apguve, %

Menca (austrumu)

2369

1251,2

52,81

Reņģe RJL

16 998

16 897,4

99,41

Reņģe BJ

10 037

9984

99,47

Lasis (gab.)

3679

2832

76,98

Brētliņa

37 263

37 100,4

99,56

                  

Latvijas sākotnējās kvotas Baltijas jūrā 2019. gadā (t, lašiem- gab.)

Suga

Kvota

Menca (rietumu)

344

Menca (austrumu)

2060

Reņģe RJL

16 708

Reņģe BJ

4723

Lasis (gab.)

12 012

Brētliņa

37 460


* 2018. gadā Rietumu mencas kvota un lielākā daļa no lašu nozvejas kvotas tika izmantota apmaiņai pret citu zivju sugu nozvejas iespējām ar citām valstīm.      

Latvijas kopējā provizoriskā nozveja tāljūrā 2018. gadā – 64 735,2 t             

Latvijas kopējā provizoriskā nozveja Baltijas jūrā 2018. gadā – 70 428,5 t

Pievienot komentāru