Alūksnes jaunieši iepazīst sava novada zivju audzētavas

Alūksnes novada Ilzenes, Strautiņu un Jaunlaicenes pamatskolu 8.–9. klašu skolēni devās braucienā uz saimniecībām, kas nodarbojas ar zivsaimniecību, lai tuvāk iepazītos ar šo nozari. 

Skolēni apmeklēja SIA „Faps”, kas atrodas Silenieku dzirnavās Pededzes pagastā. Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Armands Roze ne tikai izrādīja baseinus, kuros tiek audzēti foreļu un paliju zivju mazuļi, bet, stāstot par savu darbu un atbildot uz jautājumiem, sniedza ieskatu par zivju audzēšanas procesu kopumā, dažādām zivju sugām un to populāciju. Šeit audzē mazuļus, kas tālāk tiek pārdoti zivju audzētavām, kā arī ielaisti ezeros un upēs, lai atjaunotu zivju populāciju.

 Pededzes pagastā atrodas SIA „Preiļu pīlādži”, kur modernā jaunizveidotā zivju audzētavā tiek audzētas stores. Tā kā audzētava darbojas tikai no pagājušā gada rudens, šobrīd baseini ar storēm ir tikai daļēji piepildīti. Baseinos mīt apmēram astoņus mēnešus vecas stores.

 Nobeigumā Alūksnē pašvaldības aģentūras „Alja” direktors Māris Lietuvietis stāstīja un demonstrēja prezentāciju par Alūksnes novada pašvaldības ūdenstilpņu apsaimniekošanu, makšķerēšanas noteikumiem un zivju populācijas pavairošanu.

 Brauciena laikā varēja pārliecināties, ka skolēniem ir interese par šo nozari, un ir nepieciešams arī turpmāk stāstīt par zivsaimniecības procesiem un šīs nozares perspektīvu nākotnē, apskatot audzētavas arī klātienē, lai gūtu labāku priekšstatu.

 Skolotāji atzina, ka šādi pasākumi ir vērtīgi, lai ieinteresētu jauniešus palikt laukos un nodarboties ne tikai ar lauksaimniecību, bet, iespējams, – ar zivsaimniecību.

  

Ieva Kaparšmite,

LLKC Alūksnes nodaļas lauku attīstības konsultante 

Pievienot komentāru