Bezakcīzes dīzeļdegvielai pieteikušies 11 zvejnieki

No piekrastes un iekšējo ūdeņu zvejniekiem marķētās dīzeļdegvielas iegādei šogad saņemti tikai 11 pieteikumi, no kuriem trīs zvejai iekšējos ūdeņos, bet 10 – piekrastē, informē LAD Zivsaimniecības un valsts atbalsta departamenta direktors Rinalds Vācers.

Iekšējo ūdeņu zvejniekiem piešķirti kopumā 3080 litri, bet piekrastes zvejniekiem – 18 681 litri dīzeļdegvielas. Pieteikumu skaits ir ārkārtīgi mazs, un to atzīst arī LAD. Iemeslus skaidro R. Vācers: “Lielākā problēma šobrīd ir tā, ka marķētajai degvielai nevar pieteikties zvejnieki, kuri zvejo, izmantojot benzīna dzinējus. Mūsuprāt, būtu jāļauj degvielu izmantot arī traktortehnikai, ko piekrastē izmanto laivu nogādāšanai ūdeņos un nozvejotā loma pārvadāšanai.” LAD pārstāvis uzskata, ka pieteikumu skaits ievērojami pieaugtu, ja tiktu veikti nepieciešamie grozījumi MK 2020. gada 31. marta noteikumos Nr. 173 “Noteikumi par samazinātās akcīzes nodokļa likmes piemērošanu zvejniecībā izmantojamai dīzeļdegvielai”.

Atgādināsim, ka iesniegumi par marķētās dīzeļdegvielas iegādi zvejniekiem bija jāiesniedz līdz 2020. gada 1. jūnijam. LAD lēmumu par marķētās dīzeļdegvielas daudzuma piešķiršanu, pamatojoties uz katram konkrētajam zvejniekam šim gadam piešķirto zvejas rīku skaitu, pieņēma līdz 2020. gada 1. jūlijam. Marķētās dīzeļdegvielas daudzums 2020. gadā aprēķināts nevis par pilnu kalendāro gadu, bet proporcionāli par mēnešiem no noteikumu spēkā stāšanās brīža, t.i., no 2020. gada maija līdz decembrim.

Informāciju sagatavoja Iveta Tomsone,
LLKC Apgāda vadītāja

Pievienot komentāru