Carnikavas skolēni iepazīst zivkopja profesiju

GalerijaPrint

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Siguldas nodaļas rīkotajā pasākumā “Zivsaimniecības popularizēšana skolās” 10. oktobrī Carnikavas pamatskolas pašpārvaldes skolēniem tika dota lieliska iespēja iepazīt zivkopja profesiju, divos akvakultūras uzņēmumos skatīt,  kā notiek zivju audzēšana dīķos un ūdens recirkulācijas sistēmās.

Jau brauciena sākumā, kad katrs audzēknis skolotājas Simonas Čaupalas izveidotajā spēlē iepazīstināja ar sevi pārējos dalībniekus, varēja skaidri saprast, ka brauciena dalībnieki ar interesi gaida notikumu attīstību. Pašpārvaldē iesaistītie skolēni apzinās savas intereses, spēj izteikt savas vēlmes un vajadzības, tāpēc brauciens izvērtās interesants un vērtīgs.

Pirmajā pieturvietā Gundars Kalve, zemnieku saimniecības "KALVES" īpašnieks, sagaidīja skolēnus ar viesmīlīgu smaidu un iepazīstināja ar sevi, kā arī saimniecību. Varēja redzēt, ka esam šeit gaidīti un vizītei uzņēmēji ir gatavojušies. Tālāk jau saimnieks aicināja apskatīt savu lepnumu – zivju māju, kurā no ikriem izšķiļas mazās zivis, mazuļi tiek aprūpēti līdz vecumam un svaram, kad tos var pārvietot uz audzēšanas dīķiem. Zivju mājā tie atgriežas pēc gadiem, kad sasnieguši tirgus zivju svaru un nozvejoti, rudenī nolaižot ūdeni dīķī. Tā kā bijām ieradušies laikā, kas sākusies nozveja, varējām vērot baseinos ielaistās tirgus zivis, vienu pat zivkopis ar uztvērējtīklu noķēra un nodemonstrēja bērniem par prieku un sajūsmu. Skolēni ar aizrautību klausījās stāstā par zivīm, par zivkopja ikdienas darbu. Iespējams, ka iemesls bija arī tas, ka stāstījums tika veidots atbilstoši auditorijas vecumam, papildināts ar praktiskiem piemēriem un demonstrējumiem. Piemēram, zivju apstrādes process tika sīki ilustrēts un pat skaidas, ar kurām kūpina zivis, iedotas aptaustīt un pasmaržot. Uzturam sagatavotās zivis varēja arī pagaršot, paralēli klausoties informāciju par saimniecības vēsturi un attīstību, kuras pamatā ir komandas darbs. Iestiprinājušies ar piparmētru tēju un kafiju, devāmies uz nākamu programmas vietu, ceļā uzspēlējot prāta spēli, kurā tika iesaistīts pat autobusa šoferis, kurš, par godu brauciena zivsaimniecības tēmai, uzreiz tika saukts par Kapteini!

Kapteiņa vadītais kuģis, lasi – autobuss, laikā nokļuva nākamajā pieturā – SIA "AKVA AGRO" zivjaudzētavā, kur brauciena dalībnieki varēja apskatīt varavīksnes foreļu un storu audzēšanu  ūdens recirkulācijas sistēmā. Zivkopis, kurš stāstīja bērniem par zivīm,  uzsvēra, cik uzmanības un atbildības prasa viņa darbs, jo sistēma ir sarežģīta, tās izveide prasa lielus kapitālieguldījumus. Skolēni varēja apskatīt baseinus, kuros tiek turētas zivis, uzzināt, kāds tām ir dienas režīms un augšanas apstākļi. Zivkopji rūpējas, lai zivis dzīvotu ar skābekli bagātā ūdenī, būtu paēdušas un veselas, tikai tā iespējami normāli augšanas rādītāji. Vizītei atvēlētais laiks pagāja gluži nemanot un autobusa Kapteinis atgādināja, ka “atiešanas laiks” ir pienācis.

Mājupceļā tika apkopoti brauciena iespaidi un, kad skolotāja Simona pajautāja, kas vislabāk paticis, populārākās atbildes bija – labā kompānija, redzēto zivju dažādība un zivkopju profesionālais stāstījums.

Uz tikšanos nākamgad!

Jānis Kravalis,

LLKC Siguldas biroja lauku/zivsaimniecības attīstības konsultants

Foto galerija: 

Pievienot komentāru